Zahrada vily Tugendhat bude pro návštěvníky otevřena zdarma

Brno, 31. března 2023 – Primátorka statutárního města Brna Markéta Vaňková, hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich a ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc přestřihnou ve středu 5. dubna 2023 ve 14 hodin slavnostně pásku, symbolicky tak znovu propojí zahrady vil Löw-Beer a Tugendhat. Návštěvníci nově budou moci zcela bezplatně projít zahradami obou slavných brněnských vil, stejně jako před devadesáti lety členové významných rodin. Zkušební provoz zahrady bude Muzeum města Brna letos velmi pečlivě monitorovat, aby byl provoz zahrady pro památku UNESCO udržitelný.

vitla tugendhat

Ve svahu nad lužáneckým parkem vznikla na počátku 60. let 19. století první brněnská vilová kolonie. První ze souboru vil byla vila Karla Kaisera (1860), na níž navázala roku 1862 vila stavitele Josefa Arnolda. V rámci dalšího rozvoje lokality si v roce 1904 na tehdejší ulici Sadová-Parkstrasse (dnes Drobného) nechal průmyslník Moritz Fuhrmann postavit secesní vilu dle návrhu vídeňského architekta Alexandra Neumanna. K vile náležel i svažitý pozemek, který sahal až k dnešní ulici Černopolní.

Tuto vilu i s pozemkem v roce 1913 odkoupil továrník Alfred Löw-Beer, jenž o patnáct let později horní část pozemku věnoval své dceři Gretě, jakožto svatební dar ke sňatku s Fritzem Tugendhatem. Manželé Tugendhatovi se zde rozhodli vybudovat vlastní rodinnou vilu a oslovili tehdy již světoznámého německého architekta Ludwiga Miese van der Rohe. Poté co Mies v září 1928 navštívil pozemek s fascinujícím výhledem na historické centrum města Brna, nabídku Tugendhatových definitivně přijal. Tímto rozhodnutím začala vznikat ikona světové architektury, vila Tugendhat.

Historický vývoj po 2. světové válce měl za následek, že se kdysi společná zahrada obou domů rozdělila na dvě menší parcely, které byly později rozděleny plotem. Po opravách obou vil a zahrad, které byly dokončeny v letech 2012 (Vila Tugendhat), a 2014 (Vila LöwBeer) byly v posledních letech obě zahrady propojeny turniketem. Nově již návštěvníci mohou zahrady obou vil projít zcela zdarma. „Po vzájemné domluvě s Muzeem Brněnska jsme se pro letošní rok rozhodli otevřít zahrady obou objektů bezplatně tak, aby hosté přicházející z ulice Černopolní i od Lužáneckého parku mohli zhlédnout oba objekty bez větších restrikcí. Provoz budeme samozřejmě pozorně monitorovat a vyhodnocovat. Celý projekt je rovněž přípravou na spojení se zahradou Arnoldovy vily, jejíž rekonstrukce začne v dubnu 2023 a otevření je v plánu nejpozději na duben 2024,“ uvedl ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc.

Slavnostního aktu se mohou zástupci médií i veřejnosti zúčastnit 5. dubna 2023, program v zahradě vily Tugendhat začíná ve 14.00. Zahrada vily Tugendhat bude volně přístupná během letní otevírací doby od 1. dubna 2023, tedy. od 10.00 do 18.00 každý den kromě pondělí. V období od listopadu do února pak od 9.00 do 17.00. Kromě samostatné prohlídky zahrady, mohou hosté využít i nový okruh Vila zvenku, jehož kapacity jsou pro letošní letní sezonu výrazně navýšeny.

Zdroj: MuMB


Související články: