Vodíkové autobusy by mohly pocházet z Brna, ZETOR TRACTORS ukázal prototyp

Brno, 9. září 2022 - Autobusy na vodík jsou jednou z cest, jak zvláště ve městech výrazně snížit emisní zátěž. Prototyp takového vozidla dnes představili zástupci společnosti mobility & innovation production, s. r. o., ve spolupráci se ZETOR TRACTORS, a. s., primátorce města Brna Markétě Vaňkové při její návštěvě společnosti ZETOR TRACTORS.

220909 vodik autobus zetor foto sch001

Vodíkové autobusy vyvíjí slovenská společnost mobility & innovation production, s. r. o., přičemž právě tato firma je kromě jiných potenciálních partnerů z ČR v kontaktu se společností ZETOR TRACTORS, a. s., která se uchází o spolupráci na tomto projektu. „Zajistit našim obyvatelům čisté ovzduší je pro mě jednou z klíčových priorit. Přistoupením k Paktu starostů a primátorů jsme se zavázali, že na území města snížíme do roku 2030 emise CO2 nejméně o 40 procent. To si vyžaduje spolupráci veřejného a soukromého sektoru na celé řadě opatření a inovací. Jednou z cest, jak zátěž snížit, je právě bezemisní veřejná doprava,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Využitím vodíku se město a jeho společnosti intenzivně zabývají od loňského roku. Aktuálně bude dokončena studie proveditelnosti umístění elektrolyzéru na jeho výrobu v rámci provozu Tepláren Brno v městské části Maloměřice a Občany. Zařízení bude v budoucnu vodík vyrábět elektrolýzou z vody při využití takzvané zelené energie z nově vybudované fotovoltaické elektrárny. „V teplárenském areálu nebo v jeho těsném sousedství by pak měla vzniknout i plnička pro autobusy městské hromadné dopravy, jejichž emise pak budou zcela nulové. Energii jejich bateriím dodává vodíkový článek, není je tedy potřeba zdlouhavě dobíjet, pouze doplnit vodík do nádrže, což je otázka několika minut. Práce na přípravě a následné realizaci projektu by se měly rozběhnout ještě letos, první hmatatelné výsledky mohou být viditelné již v příštím roce,“ sdělila primátorka Markéta Vaňková.

Zájem o spolupráci se obecně stále zvyšuje. Dopravní podnik města Brna již vloni deklaroval připravenost nasadit vodíkové autobusy, od nichž očekává větší dojezd než třeba od bateriových vozidel, do zkušebního provozu na svých linkách. „Na příští rok připravujeme zřízení vodíkového klastru, který bude poskytovat dlouhodobou platformu pro řešení otázek souvisejících s celým vodíkovým procesním řetězcem, a to od samotné výroby, skladování, distribuce, plnění až po konkrétní vyžití koncovým odběratelem v dopravě nebo energetice. Tato spolupráce navíc nabývá na důležitosti v době, kdy se snažíme zajistit maximální energetickou bezpečnost a soběstačnost Brna,“ doplnila informace primátorka Markéta Vaňková.

Na trhu zatím působí relativně málo dodavatelů autobusů poháněných vodíkem. „Nová produkce, na níž by se mohla společnost ZETOR TRACTORS také v budoucnu podílet, by tak znamenala rozšíření nabídky a dostupnosti takových vozidel na trhu. Opominout nesmím ani fakt, že díky tomu mohou v Brně vzniknout nová pracovní místa. Podmínkou samozřejmě je, aby ZETOR TRACTORS uspěla v soutěži o spolupráci s výše uvedenou firmou,“ řekla primátorka.

Ukázky dostupných konkrétních výrobků z oblasti vodíkové dopravy je možné zhlédnout v rámci veletrhu FUTURE MOBILITY v termínu 20. až 22. září 2022 v prostorách Výstaviště Brno. Akce je zaměřena právě na prezentací řešení pro mobilitu budoucnosti. Současně je ideální platformou pro výměnu informací, znalostí, zkušeností a potřebnou edukaci. Cílem je vytvoření podmínek pro rychlejší zavádění moderních technologií v dopravě. Oba signatáři výše zmíněného memoranda a také město Brno zde budou aktivně zapojeni.

Zdroj: TIS MMB, foto: Marie Schmerková


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...

prehled_vinotek_v_Brne3-FIN

Přihlášení k odběru měsíčníku Šalina v PDF