Flašinetáři se letos již potřinácté setkají v Brně

Brno, 13. června 2022 – Flašinety – mechanické hrací stroje ukryté v malovaných skříňkách, rozezní třetí červnový víkend opět po roce centrum Brna. Tradici jarmarečních oslav podporuje Technické muzeum v Brně (TMB), které organizuje již třinácté Mezinárodní setkání flašinetářů v Brně. Majitelé flašinetů v dobových kostýmech oživí ulice města hudbou i zpěvem ve dnech 18.–19. 6. 2022 při příležitosti konání 25. ročníku Dopravní nostalgie, jež je součástí REGIOJET IGNIS BRUNENSIS – Zábavy pod hradbami.

flasinet brno

„Flašinety poprvé uslyší účastníci Dopravní nostalgie při jejím zahájení v sobotu 18. 6. 2022 v 10.00 na náměstí Svobody v Brně. Ve 14.00 se sejdou všichni účastníci XIII. Setkání flašinetářů v Brně ve dvorním traktu Etnografického ústavu Moravského zemského muzea. Po slavnostním zahájení zde společně rozezní své flašinety, a poté se z rohu ulic Běhounská a Kobližná a náměstí Svobody rozejdou již individuálně do ulic v centru města, kde budou hrát a zpívat kolemjdoucím až do páté hodiny večer,” uvádí program vedoucí Kruhu přátel TMB – flašinety a mechanické stroje Petr Nekuža.

Na tradiční akci, jakou Dopravní nostalgie bezesporu je, flašinetáři dotvářejí autentickou historickou a sváteční náladu, a kromě připraveného poutavého repertoáru rádi zahrají svým posluchačům i lidové písničky na přání či k tanci. Letos flašinetáři vystoupí také jako hudební doprovod k výstavě „Dvanácte vrchů ten strom má. Kramářské a poutní tisky s náboženskou tematikou“, která probíhá v Etnografickém ústavu Moravského zemského muzea, jež je spolupracující institucí s TMB.

Flašinetářství se spojuje s veřejným prostorem již od počátku 19. století. Flašinetáři – „lidé světem jdoucí”, dříve hráli na lidových zábavách, jarmarcích či poutích, a často i k tomu zpívali. Jejich kramářské písně – veršované zprávy popisující nedávné či minulé události, pojednávaly o nešťastných láskách, požárech, povodních, avšak měly i vojenskou či náboženskou tematiku. Nyní jsou flašinetáři nedílnou součásti mnoha tradičních akcí – melodie jejich flašinetů přitahují pozornost kolemjdoucích a vtahují je do nostalgické atmosféry dávných časů.

„Podmanivý a současně pronikavý zvuk flašinetu připomíná zvuk varhan či harmoniky. Na principech těchto hudebních nástrojů také různé typy flašinetů fungují. Hranové či jazýčkové píšťaly jsou rozezvučovány z měchů ovládaných klikou, která současně otáčí hřebíčkovým válcem nebo děrovaným kartonovým pásem se zakódovanými skladbami,” vysvětluje Petr Nekuža. Zároveň podotýká: „Nejnovější flašinety již fungují na elektrickém principu a jednotlivé skladby jsou zaznamenány digitálně.”

V současnosti je flašinetářství spojeno se zájmem o mechanické hudební nástroje a jejich propagaci. Součástí XIII. Mezinárodního setkání flašinetářů je workshop v Technickém muzeu v Brně, na němž prezentují odborníci tohoto ojedinělého oboru výstupy své výzkumné činnosti i pro veřejnost. V roce 2012 byla při Kruhu přátel TMB založena Sekce Flašinety a mechanické hrací stroje. S jejími členy se můžeme setkávat na mnoha nových festivalech, poutích a oslavách v České republice i v zahraničí. Pod její patronací se objevují zajímavé akce, jejichž cílem je české flašinetářství udržet a propagovat jako fenomén měst a vesnic. Po nedělním dopoledním workshopu následují opět koncerty a pouliční produkce v ulicích historického centra Brna pro veřejnost, a to mezi 14.00 až 16.00 hod. Jako host vystoupí po oba víkendové dny Spolek muzejní maringotka.

Vyvrcholením letošního Mezinárodního setkání flašinetářů je společný koncert, který se uskuteční v neděli 19. června 2022 v 19.00 v jedné z nejznámnějších brněnských dominant, v kostele J. A Komenského v Brně (nazývaném též Červený kostel). „V neděli po 16. hodině se flašinetáři rozloučí s brněnskými ulicemi průvodem z náměstí Svobody na Komenského náměstí k Červenému kostelu”, upřesňuje Petr Nekuža. Závěrem pak dodává: „Srdečně všechny zájemce zveme na bohatý program večerního koncertu zahrnující jak sakrální hudbu, tak i klasickou hudbu a francouzské šansony.” Výtěžek ze vstupného na koncert bude v plné výši věnován na podporu činnosti brněnské organizace Paspoint, z.ú., poskytující poradenství, konzultace a další aktivity lidem s poruchami autistického spektra (PAS) a jejich rodinám.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...

prehled_vinotek_v_Brne3-FIN

Přihlášení k odběru měsíčníku Šalina v PDF