Brno má za sebou první den svozu bioodpadu z 1000 hnědých popelnic

Brno, 20. dubna 2021 – Minulý pátek byla krátce před polednem do brněnských Židenic navezena poslední hnědá popelnice na biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu. Tím byl ukončen týdenní návoz biopopelnic do ulic města.

bioodpad slupky brambory

„To znamená, že počínaje tímto pondělím vyvážíme obsahy městských biopopelnic do Centrální kompostárny, kde se budou měnit na kvalitní kompost,“ oznámil Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno.

V několika dalších týdnech bude SAKO Brno monitorovat způsob naplňování hnědých popelnic. „Především nás bude zajímat, zda biopopelnice v dané lokalitě kapacitně vyhovují, a také to, zda jsou plněny tím, pro co jsou určeny, především tedy kuchyňským odpadem rostlinného původu. Po vyhodnocení prvních zkušeností případně navrhneme navýšení kapacity daného místa, či přesun biopopelnice na žádanější lokalitu,“ uvedl Filip Leder.

Svoz hnědých popelnic bude probíhat jednou za sedm dní, a to vždy ve dni, v němž se do konkrétní městské části navezly. V pondělí tak byl svezen bioodpad například ze Slatiny a Líšně, v úterý Kohoutovice a Nový Lískovec, ve středu Bystrc a v pátek se bude končit Židenicemi, Vinohrady a městskou částí Brno-střed.

První den vývozu podle Filipa Ledera ukázal, že Brňané vesměs zaplňovali hnědé popelnice správně, nejčastějším nedostatkem bylo vhazování bioodpadu v igelitovém sáčku. „Igelity, plasty, ale i papírové obaly do bioodpadu nepatří. Znehodnocují obsah sbíraného bioodpadu a brání jeho přeměně v kompost,“ dodal.

O tom, kolik se umístí hnědých popelnic a na jaké lokality si rozhodovaly městské části. Brno díky dotaci mohlo pořídit 1000 hnědých popelnic o objemu 240 litrů, které jsou umístěny ve stávajících kontejnerových hnízdech tříděného odpadu.

Filip Leder již dříve upozornil, že městské popelnice na biologicky rozložitelný odpad nejsou primárně určené pro sběr zahradního odpadu. Pro ten by lidé měli nadále používat domácí kompostéry, využít sběrných středisek odpadu či sběrových víkendů během vegetačního období, kdy bioodpad ze zahrad lze ukládat do přistavených velkoobjemových kontejnerů.


Související články: