690. výročí starobrněnské baziliky zpestří koncert duchovní hudby

Brno, 25. dubna 2013 – Hudební fakulta JAMU a augustiniánským opatstvím na Starém Brně ve spolupráci s Pěveckým sborem VUT v Brně Vox Iuvenalis si vás dovolují co nejsrdečněji pozvat na mimořádný, slavnostní, duchovní koncert, který se uskuteční u příležitosti 690. výročí založení starobrněnské baziliky českou královnou Eliškou Rejčkou.

Noty-houslovy-klic-partitura

Posluchačům nabídneme unikátní příležitost zaposlouchat se do současné hudby, vyrůstající s odkazu duchovních textů, reflektující nevyčerpatelnou studnici křesťanství, jakožto nedílné součásti naší společnosti.  Pěvecký sbor VUT v Brně Vox Iuvenalis pod vedením svého dirigenta Jana Ocetka využije všech akustických možností baziliky Nanebevzetí Panny Marie, kdy každá z provedených kompozic zazní z akusticky nejvhodnějšího místa. Kompozice Arvo Pärta, vycházející z odkazu středověku, se rozezní před oltářem, uprostřed baziliky bude provedena zvuková plastika Soft Songs od mladé české skladatelky Lucie Vítkové.

Z hlavního kůru pak zazní instrumentální Preludium pro smyčcový orchestr od Geralda Finziho. V závěrečné části se pak ke smyčcům přidá sbor, který provede slavné Agnus Dei (Adagio for Strings) od Samuela Barbra a obohaceni o sólisty bude jako vrchol koncertu provedena strhující skladba Broniuse Kutávičiuse Western Gates (část Stabat Mater).

„Vždycky mne fascinuje, když skladatelé nerezignují na text, který zhudebňují, když se jim podaří, aby trpící matka skutečně trpěla a aby vykoupení bylo skutečně vykoupením.“ prohlásil v neformálním rozhovoru dirigent sboru Vox Iuvenalis Jan Ocetek.

Dlouhodobě se snažíme posluchačům nabízet mimořádná díla mimořádných osobností, kterým se bohužel občas nedostává takové pozornosti, jakou by si zasloužili. Nejinak je tomu i u tohoto koncertu, jehož hlavní pilíře tvoří famózní Magnificat a 7 Antifon na Magnificat od hvězdy soudobé hudby, estonského skladatele Arvo Pärta a emočně vypjaté a strhující Stabat Mater (Western Gates) z cyklu Gates of Jerusalem od litevského mistra Broniuse Kutávičiuse. Mezi průzračnou modalitou Pärta a až drásavou intenzitou Západní brány stojí na sborové improvizaci postavené Soft Songs Lucie Vítkové a postromanticky melodické Agnus Dei amerického skladatele Samuela Barbera. Koncert je též obohacen Preludiem pro smyčcový orchestr od Geralda Finziho, které propojí a capella část koncertu s vokálně instrumentální prezentací z hlavního kůru.

Viktor Pantůček, člen rady sboru


Související články: