Vznikla nová kniha o historii vily Tugendhat obsahující dosud neznámá fakta

Brno, 14. prosince 2012 – Ve vile Tugendhat byla včera slavnostně pokřtěna kniha pojednávající o historii této proslulé ikony světové moderní architektury od jejího vzniku až po obnovu a restauraci. Monografie s názvem Mies v Brně. Vila Tugendhat představuje nejen známá fakta o stavbě, ale i řadu nových poznatků, které doposud nebyly publikovány, uvedla Jana Vašíčková z tiskového střediska brněnského magistrátu.

tugendhat

„O vile Tugendhat bylo publikováno mnoho odborných a populárněvědných textů i fotografických knih, byl o ní natočen dokument, a dokonce napsán román. Jsem rád, že tuto řadu nyní rozšíří obsáhlá monografie o historii vily mapující také její unikátní obnovu a přinášející řadu nových poznatků," uvedl primátor města Brna Roman Onderka.

Publikace, která vznikla pod vedením editorek a spoluautorek knihy Ivety Černé a Dagmar Černouškové je členěna do čtyř hlavních kapitol. V první kapitole nazvané Geneze stavby je nastíněna ve stručném kontextu stavební situace města od poloviny 19. století, kdy se začalo budovat moderní Brno, až do roku 1930, kdy zde v polovině slavné meziválečné éry vznikla vila Tugendhat. Text Mies v Brně – vila Tugendhat seznamuje čtenáře s rodinami Löw-Beerových a Tugendhatových a prostřednictvím citací z přednášky paní Grety a dalších pramenů mapuje okolnosti vzniku a průběhu stavby domu v letech 1928–1930. Dále navazuje uměnovědná studie na téma Prostor vily Tugendhat a text Zahrada – přírodní rámec stavby. Oba texty se věnují těmto zásadním a neodmyslitelným atributům stavby. První kapitolu uzavírá příspěvek Torzo ohlížející se dívky od Wilhelma Lehmbrucka, věnovaný jedinému uměleckému dílu ve vile Tugendhat a jeho pohnutým osudům.

>>> fotografie z interiéru vily Tugendhat si můžete prohlédnout zde

Ve druhé kapitole nazvané Další osudy domu jsou poměrně obsáhle zmapovány Válečné a poválečné osudy domu a jeho stavebníků, které jsou zároveň zařazeny do dějinného kontextu tohoto společensko-politicky složitého období. Text Iniciativa Františka Kalivody o obnovu vily seznamuje velmi koncentrovaně s prvními snahami o obnovu vily v 60. letech 20. století, které probíhaly na pozadí společensko-politického uvolnění, spojeného také s prvními odbornými zájmy o architekturu meziválečného období. Druhou kapitolu uzavírá text Obnova a rekonstrukce v letech 1981–1985, který poměrně podrobně mapuje tento závažný a donedávna neprávem negativně vnímaný moment ve stavební historii vily.

Třetí kapitola je celá věnována Rehabilitaci domu v letech 2010–2012. V samostatných textech jsou zde přiblíženy Projekt obnovy a restaurace, Restaurátorské průzkumy vily Tugendhat, a dále pak Obnova a restaurace v letech 2010–2012, kde je zmapována vlastní realizační fáze. Samostatné texty jsou věnovány také Mezinárodnímu poradnímu sboru expertů pro restaurování vily Tugendhat – THICOM a Péči o památku UNESCO.

Čtvrtá kapitola Materialita stavby se věnuje v kratších textech s bohatým obrazovým doprovodem vybraným stěžejním restaurátorským profesím: Omítky, Kámen, Kovy a sklo, Technická zařízení, Dřevěné prvky, Nábytek, Koberce, Závěsy, Keramické obklady a dlažby a Sanitární technika.

Apendix publikace tvoří soupis hlavních Realizačních a dodavatelských firem včetně finančních nákladů na obnovu a restauraci domu. Dále následuje soupis zkratek, seznam vyobrazení, přehled pramenů a výběr z literatury.

Jednotlivé texty doprovází bohatá obrazová výbava (celkem 370 vyobrazení), sestávající z archivních a současných fotografií, dokumentů, plánů apod. Publikace je věnována především odborné veřejnosti, ale je záměrně koncipována tak, že svým obsahem a obrazovou složkou zcela jistě zaujme i širší laickou veřejnost.

Kniha volně navazuje na velkorysé publikační projekty mapující dílo Ludwiga Miese van der Rohe v USA a v Německu (Mies in Amerika a Mies in Berlin).

Zdroj: MMB


Související články:

prehled_vinotek_v_Brne3-FIN

Přihlášení k odběru měsíčníku Šalina v PDF