Vivat Vinum představuje Salon vín České republiky

Brno, 17. března 2015 - Je to už 14 let, co Salon vín České republiky nabídl veřejnosti své služby. Letošní patnáctý ročník se od toho prvního už hodně liší, ale myšlenka zůstává stále stejná. Nabídnout hostům to nejlepší od moravských a českých vinařů. Jak Salon vznikl, kam se za ta léta posunul a co nás čeká letos nového, jsem zjišťoval u člověka nejpovolanějšího, ředitele Národního vinařského centra, Ing. Pavla Kršky.

 • Na chvíli se vraťme do dob, kdy zákon uznával například révové víno stolní a neznal ještě třeba ledová a slámová vína, Čechy měly 6 vinařských oblastí a Morava dokonce 10 a Evropská unie byla pro nás na hony vzdálená. Jak se tehdy rodila myšlenka Salonu vín? Kde jste čerpali inspiraci, kdo byl tehdy „u toho“?

Myšlenka Salonu vín se rodila někdy v letech 1999 – 2000, zároveň s projektem rekonstrukce prostor zámku ve Valticích pro účely Národního vinařského centra a expozice Salonu vín.

Evropská unie byla ještě vzdálená, ale faktem je, že rekonstrukce prostor byla z většiny financována z programu Phare, což byl rozvojový program EU pro budoucí nové členské země EU.

V té době již několik let (od r. 1995) platil nový vinařský zákon, který byl klíčový pro přechod ke kvalitním přívlastkovým vínům a kategoriím tak, jak je známe dnes.

Myšlenka Salonu vín, jakožto prestižní národní soutěže a ocenění 100 nejlepších vín spojených se stálou degustační expozicí měla svou inspiraci v zahraniční, zejména v Rakousku. Ve své době byla u nás ale revoluční a mnoho lidí nevěřilo, že se tuto myšlenku podaří uvést v reálný život. Přestože byly k dispozici nově zrekonstruované prostory, tak v době rozjezdu bylo mnoho neznámých v oblasti financování provozu, praktického fungování atd. Naštěstí se projekt ukázal jako životaschopný a velmi úspěšně funguje dodnes.

Co se týče „zakladatelů“, tak u samotného vzniku byl zejména pan R. Nepraš a dále M. Michlovský a A. Macek, kteří se podíleli na prvním statutu soutěže, dále např. pan L. Opluštil a další. Já jsem nastoupil jako první ředitel Salonu vín v roce 2001.

vivat vinum krska salon vin zamek valtice

Valtický zámek, Pavel Krška a každoroční vybírání stovky nejlepších tuzemských vín. Spojení, které úspěšně funguje již patnáctým rokem

 • Jaký byl úplně první ročník Salonu, hlavně v porovnání s aktuálními ročníky soutěže? A čím lze charakterizovat novodobou éru Salonu, čím se liší od dalších soutěží?

Hlavní princip zůstal v zásadě stejný – jedná se o prestižní národní soutěž vín, která 100 nejlepším vínům udělí titul „Salon vín České republiky“ pro daný rok a tato vína celoročně prezentuje v unikátní degustační expozici na zámku ve Valticích.

Během doby samozřejmě systém prošel vývojem a změnami. Pořád platí systém nominačních soutěží, tj. do hodnocení Salonu vín nemůže vinař přihlásit své víno přímo, ale musí nejdříve uspět na některé z nominačních soutěží. Dříve to byly klasické jiné soutěže, jako např. Valtické vinné trhy, Grand Prix Vinex atd. Již několik let funguje princip tzv. Národní soutěže vín, kdy jako nominační je 5 speciálních soutěží v jednotlivých oblastech (ve vinařské oblasti Morava jsou 4 dle podoblastí – znojemská, mikulovská, velkopavlovická a slovácká; dále je to jedna soutěž pro vinařskou oblast Čechy). Poté postupují nominovaná vína do vlastního hodnocení Salonu vín – národní soutěže vín ČR, které je dvoukolové – v prvním kole se vybere nejlepších 200 vín a ve druhém – finálovém kole je to nejlepších 100 vín. Jinak řečeno, v letošním ročníku (2015) bylo na začátku v oblastních kolech přihlášených 1646 vín; na základě nominací bylo v dalším kole hodnoceno 722 nejlepších vín, až nakonec byla finální stovka. To dělá z naší Národní soutěže vín největší soutěž vín v ČR.

Také systém výběru finální stovky se měnil. Na začátku se vybíralo prvních 100 vín v absolutním bodování. Tento systém ale zvýhodňoval vína sladká na úkor suchých a také např. aromatické odrůdy vůči odrůdám neutrálním. Poté statut zavedl výběr dle odrůd. Před několika lety se zavedl systém, který jednak více preferuje suchá, maximálně polosuchá vína a vychází z oblastního principu, který navazuje na oblastní nominační soutěže.

80 vín z finální stovky je dle statutu v kategorii 0–12 g/l zbytkového cukru (tedy vína suchá, max. polosuchá). Těchto 80 vín se dále dělí podle podoblastí alikvotně dle rozlohy vinic v dané podoblasti vůči celkové výměře vinic v ČR. Ostatních 20 vín je rozděleno mezi kategorie polosladkých, sladkých a šumivých vín. Dle statutu vybíráme také jedno víno růžové. Od roku 2010 v rámci finální stovky vybíráme také šampiona, vítěze jednotlivých kategorií a také udělujeme cenu pro nejlepší kolekci.

Kvalita vín šla za těch 15 let ohromným způsobem nahoru a odráží samozřejmě celkový kvalitativní posun našeho vinařství. Jistou roli hraje samozřejmě i stoupající počet vín přihlášených do soutěže – z čím více vín vybíráte, tím kvalitnější by měla být finální stovka. V prvním ročníku jich bylo méně než 200, nyní přes 700.

Také návštěvnost degustační expozice je nesrovnatelně vyšší. Jestliže v prvních letech to bylo kolem 5 000 návštěvníků degustačních programů, tak v loni to bylo přes 17 000! Je to ohromná reklama pro naše vinařství jako celek. Jsme velmi rádi, že hlavně díky našim spokojeným návštěvníkům jsme v roce 2014 získali titul „TOP vinařský cíl“.

K prestiži přispívá samozřejmě již tradiční záštita prezidenta České republiky – dvakrát ji udělil prezident Václav Klaus a nyní již podruhé prezident Miloš Zeman.

salon vin CR vitezove

Který z moravských a českých vinařů by nechtěl stát mezi vítěznou stovkou nejlepších?

 • Co vinař musí splnit a co naopak získá, pokud v Salonu uspěje?

Vinař musí primárně přihlásit své víno do nominační soutěže v příslušné vinařské podoblasti. Ty probíhají v období červen–srpen. Většinou je to až v polovině srpna, což dává předpoklad k tomu, že hodnocená vína jsou již finálně proškolena a připravena k uvedení na trh. Další výhodou je, že vína z podoblastních soutěží se mohou představit veřejnosti na významné akci v dané podoblasti, např. u mikulovské podoblasti je to Pálavské vinobraní v Mikulově.

První kolo vlastního Salonu vín – národní soutěže vín je v polovině prosince a druhé – finální kolo na začátku ledna. To dává předpoklad tomu, že hodnocená vína jsou již dostatečně vyzrálá a budou reprezentovat naše vinařství v kolekci Salonu vín po celý následující rok. Resp. pro přesnost – degustační expozice Salonu vín je otevřena vždy od konce února do konce ledna roku následujícího. To je další odlišnost od „běžných“ soutěží vín – my oceněná vína prezentujeme celoročně (kromě února). Dle statutu nám vinař rezervuje příslušné množství vín (zpravidla 720 láhví; u ledových a slámových vín je to méně), které odkoupíme za účelem degustace pro návštěvníky, příp. prodeje v naší degustační expozici. U některých vín toto množství nevyužijeme celé, u jiných vín jednáme s vinařem ještě o navýšení.

Salon vín se odlišuje od jiných soutěží také v jiných aspektech, např. jako jediná soutěž si jezdíme vybírat vzorky k hodnocení přímo k vinaři do sklepa a vybíráme si je namátkovým způsobem z nalahvované šarže. Děláme si také vlastní kontrolní analytické rozbory, jestli hodnocené víno odpovídá deklarované kategorii.

A v neposlední řadě pro kvalitu soutěže je důležitá kvalita degustátorů. Národní vinařské centrum nejenom provádí školení a zkoušky degustátorů vín dle příslušných evropských ISO norem, ale máme vlastní systém proškolování a hodnocení degustátorů.

Ocenění titulem „Salon vín ČR“ znamená pro dané víno a jeho výrobce velkou prestiž a reklamu. Po takto oceněných vínech je na trhu samozřejmě mnohem větší poptávka a roste i jeho tržní hodnota. Často se stává, že víno s tímto oceněním se u vinaře velmi rychle vyprodá a v průběhu roku je k dispozici již jen u nás v Salonu vín ve Valticích.

 • A co získá návštěvník degustační expozice na zámku ve Valticích?

Návštěvník má možnost na jednom místě ochutnat sto nejlepších vín z našich vinařských oblastí. Je to opravdový zážitek. Nejoblíbenějším degustačním programem je tzv. „volná degustace“, kdy návštěvník může po zaplacení vstupného individuálně chutnat prezentovaná vína dle svého tempa a svých preferencí. Každé víno má svůj prezentační box s podrobnými informacemi, které jsou uvedeny také v katalogu.

Pro skupiny nabízíme také degustační programy řízené naším sommelierem. K dispozici je také „degustační automat“ pro ty, kteří chtějí ochutnat jen několik vzorků, příp. zde prezentujeme speciální (ledová, slámová…) vína.

Vína v expozici Salonu vín můžete samozřejmě nejen ochutnat, ale také zakoupit.

salon vin valtice sklepy degustace

Rozsáhlé sklepy, nejlepší vína k ochutnání, sen každého milovníka lahodného moku - i to je Salon vín ČR!

 • Hodnocení probíhá stobodovou stupnicí. Laicky řečeno, co je nad devadesát bodů, je už opravdu extra třída. Vzpomenete si, které víno získalo nejvíce bodů ve finálních kolech hodnocení?

Ano, k hodnocení používáme stobodový systém dle mezinárodních standardů. Pro to, aby víno získalo titul „Salon vín ČR“ je třeba zpravidla kolem 86 bodů, což je velmi vysoké hodnocení - je to nad hranicí zlatých medailí u běžných soutěží. Nejlepší vína získala i přes 90 bodů, což je bodové hodnocení pro naprosto mimořádná, excelentní vína.

K hodnocení zmíním ještě jednu věc – používáme náš vlastní unikátní počítačový systém – každý hodnotitel má vlastní malý počítač připojený k centrálnímu serveru a své hodnocení vyplňuje do tabulky přímo na počítači. Nemusí nic sečítat a může se soustředit jen na hodnocení vína. Tento systém eliminuje případné chyby při součtech a ručním přepisu do počítače. Podobných počítačových systému je ve světě jen několik.

 • Co nového jste připravili pro návštěvníky letošního Salonu vín?

Absolutní novinkou je nová degustační místnost, kterou budeme využívat především pro řízené degustace. Bude využitelná ale i pro individuální návštěvníky, protože zde budou nové naučné tabule o našich odrůdách, kategoriích vína, vinařských oblastech atd.

Již několik let můžou návštěvníci využívat naši mobilní aplikaci – jinak řečeno, informace o vínech nemají jen na prezentačních tabulích a v katalogu, ale mohou je mít i na svém smartphonu či tabletu. Výhodou je, že si mohou dělat vlastní poznámky k jednotlivým vínům, hodnotit si je, tvořit si nákupní košík atd. Letos jsme tuto mobilní aplikaci rozšířili také o anglickou verzi vzhledem k tomu, že zahraniční návštěvníci tvoří poměrně značný podíl našich hostů.

SALON VÍN ČESKÉ REPUBLIKY

 • Ročník: 15
 • Místo konání: Valtice, zámek
 • Otevřeno pro veřejnost: 28. 2. 2015 - 31. 1. 2016
 • Vstupné: 100-499 Kč (dle programu)
 • Počet vín: 100
 • Web: www.salonvin.cz

Rozhovor připravil: Jan Přikryl

Vyšlo v Brno Business & Style

Související články:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

upoutavka-restaurace3-FIN

prehled_vinotek_v_Brne3-FIN