Fotbalové Zbrojovce hrozí zánik, majitelé druholigového klubu nabízejí své akcie

Brno, 30. prosince 2011 (MEDIAFAX) - Majitelého druholigového fotbalového klubu FC Zbrojovka Brno Roman a Stanislav Prosovi zveřejnili na webových stránkách Zbrojovky prohlášení, z něhož vyplývá, že by chtěli opustit klub, jehož většinu vlastní. Z prohlášení zároveň plyne, že klub bojuje o holou existenci a může mu hrozit i zánik.

Stávající majoritní vlastníci fotbalové Zbrojovky Brno, Roman a Stanislav Prosovi, se rozhodli ve čtvrtek pozdě večer zveřejnit na internetových stránkách klubu prohlášení, v němž uvádějí, že v těchto dnech stojí před klíčovým rozhodnutím zachování existence brněnského fotbalového klubu.

"Před osmi lety jsme investovali nemalé finanční prostředky v naději, že se nám podaří docílit výrazných úspěchů sportovních, ekonomických a s tím i spojeným návratem za Lužánky. Měli jsme elán, optimismus a finanční zázemí. Bez ohledu na počáteční úspěchy se nám tento cíl splnit nepodařilo, což vedlo k trvalému odlivu sponzorů, partnerů, zájmu veřejnosti a fanoušků. Globální finanční krize tohle vše jen umocnila. Dospěli jsme k jednoznačnému závěru, že v českých a zejména brněnských podmínkách, pokud pomineme vlastnictví klubu velmi movitými vlastníky, je jediným udržitelným modelem veřejné vlastnictví klubu, které by právě v tomto kontextu mělo svůj smysl a racionální opodstatnění," uváději v prohlášení Roman a Stanislav Prosovi.

"Rozhodli jsme se zpracovat záchranný projekt, který umožní převod 70 % obchodního podílu do sdružení s názvem Záchrana Zbrojovky. Pozici gestorů projektu nabízíme osobnostem vám dobře známým, a to primátorovi statutárního města Brna Mgr. Romanu Onderkovi, hejtmanovi Jihomoravského kraje JUDr. Michalu Haškovi, senátorovi Ing. Stanislavu Juránkovi, JUDr. Pavlu Blažkovi, Ph.D., a JUDr. Romanu Vaňkovi, předsedovi družstva Věříme Zbrojovce," stojí dále v prohlášení současných majoritních vlastníků fotbalové Zbrojovky Brno.

"Za jejich dohledu a s pomocí veřejnosti vytvoříme čitelné a transparentní vlastnictví FCZ, v jehož řídících a kontrolních orgánech budou ti, které si sami prostřednictvím již jmenovaných osob vyberete. Umožní to všem potenciálním partnerům investovat své prostředky a mít jistotu, že budou smysluplně vynaloženy. Pokud se projekt podaří zrealizovat, předáme náš akciový podíl tomuto družstvu," slibují Roman a Stanislav Prosovi.

"Situace FCZ je vážná a z dlouhodobého hlediska je ve stávající formě neudržitelná, ale stále řešitelná. Pokud neproběhne zásadní změna, podáme návrh na insolvenční řízení a ukončíme chod fotbalového klubu, který nikoho nezajímá. My jsme již všechny možnosti vyčerpali," dodávají současní majitelé druholigového klubu FC Zbrojovka Brno.

Během pátečního dne se k prohlášení majitelů brněnského fotbalového klubu a situaci v FC Zbrojovka Brno vyjádřil rovněž hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. "O iniciativě v rámci FC Zbrojovka Brno vím pouze od novinářů. Nepovažuji za šťastné ani seriózní, že mne dosavadní majitelé před zveřejněním svého prohlášení ani nekontaktovali a používají přitom mé jméno. Bohužel je smutnou realitou, že FC Zbrojovka Brno je zřejmě ve vážných problémech, o kterých ví nejvíc pánové Prosovi. Pokud stojí o seriózní debatu s krajem, městem ci dalšími subjekty o budoucnosti brněnského fotbalu, měli by doložit mj. aktuální ekonomický stav FC Zbrojovka Brno. Jsem si dobře vědom, že pro spoustu fanoušků všech generací byla a stále ještě je Zbrojovka srdeční záležitostí. Dopředu říkám, že možnosti veřejného sektoru k záchraně klubu vidím jako velmi omezené, nynější majitelé budou muset hledat především privátní partnery k financování FC Zbrojovka Brno," uvedl v pátek Hašek.

Rozhodnutí majoritních vlastníků klubu FC Zbrojovka Brno předat klub jiným subjektům družstvo fanoušků Věříme Zbrojovce bere jako krok k řešení současné nedobré situace. "Družstvo se bude rádo v případné nové struktuře vlastníků na chodu klubu podílet. V tuto chvíli však upozorňujeme, že počet členů a příznivců našeho teprve se rodícího družstva je v řádech několika desítek lidí, což není síla na to hrát z ekonomického hlediska jakoukoli důležitější roli," uvedl v prohlášení Roman Vaněk předseda představenstva družstva Věříme Zbrojovce.

"Podmínkou našeho aktivního podílu v klubu je ovšem jeho naprostá ekonomická čitelnost, nejlépe po důvěryhodném auditu. Pevně věříme, že se k záchraně klubu postaví čelem struktury města a kraje, nikoho však nebudeme tlačit do angažmá v projektu, který není ekonomicky čitelný a jasný. Fanoušky FC Zbrojovka Brno, kteří mají zájem ovlivňovat dění v klubu i nadále vyzýváme ke vstupu do našeho družstva. Náš cíl být součástí klubu trvá, jelikož však hospodaříme se svěřenými penězi našich členů, budeme vždy postupovat obezřetně a možná i na první pohled zdrženlivě," dodal Vaněk.

René Machálek, Petr Říha

Související články:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit