Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Brno, 25. září 2023 - Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

fotbalovy mic

„Kancelář architekta města Brna prověřovala možnosti umístění fotbalového stadionu, atletické haly a velodromu v celkem 9 vytipovaných lokalitách na pozemcích města, které co nejvíce odpovídají návrhu nového územního plánu z června 2022. Vybudování nového fotbalového areálu v místě současného velodromu bylo vyhodnoceno jako varianta s převažujícími pozitivy,“ řekl radní města Brna pro sport Tomáš Aberl.

V jedné lokalitě by se tradičně propojil fotbal a hokej. Místo, kde dnes stojí výstaviště, bylo už ve 20. letech minulého století hodnoceno jako vhodné pro vybudování sportovišť, která by vyhovovala potřebám takzvaného Velkého Brna. Nakonec však padla volba na Lužánky.

Záměr podporují i oba brněnské cyklistické oddíly, tedy Favorit Brno a Dukla Brno, které mají na velodromu zázemí. Na základě předešlých jednání počítají s tím, že by své aktivity přesunuly do nově vybudovaného velodromu, který by mohl sloužit současně i jako atletická hala a do něhož by kontinuálně přešly před zahájením stavby fotbalového stadionu.

„Moderní fotbalový stadion, který by byl dopravně dostupný, neomezoval rezidenty a odpovídal stále se zpřísňujícím mezinárodním regulím, Brno stále nemá. Máme za sebou zkušenosti s projektem multifunkční haly, které bychom tak u nového sportoviště zúročili,“ konstatovala primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Dalším krokem by měla být příprava investičního záměru jak fotbalového stadionu, tak nového velodromu s cílem definovat další kroky pro projektování obou sportovišť,“ vysvětlil 1. náměstek primátorky René Černý, který má v gesci investice. Na jeho slova navázal radní města Brna pro správu městských účastí Petr Kratochvíl: „Naším úkolem bude následně zkoordinovat spolupráci městských společností. Jedná se především o Veletrhy Brno vlastnící pozemky, ale také například o Brněnské komunikace, které by se postaraly o dopravní napojení, nebo o Technické sítě Brno.“ „Podoba každého z uvažovaných stadionů by měla vzejít z architektonické soutěže,“ doplnil radní města Brna pro územní plánování Petr Bořecký.

Záměr přesunu na místo velodromu má podporu i ze strany FC Zbrojovka Brno a obou cyklistických oddílů. „Jsem rád, že po 14 letech, kdy jsem u toho, jsme se společně s městem konečně začali vybudováním nového stadionu seriózně zabývat. Zvolená lokalita je navíc z hlediska časové náročnosti jediná správná,“ uvedl majitel Zbrojovky Václav Bartoněk. Plán podporuje i Petr Švancara: „Rozumím tomu, že původní záměr zachovat fotbal za Lužánkami je kvůli všem komplikacím prakticky nemožný. Vítám snahu města stavět tam, kde je to reálné.“

Zástupce Českého svazu cyklistiky Luděk Telecký dodal: „Těší nás, že se Brno aktivně zabývá i řešením výstavby nového velodromu, který je z hlediska nároků na dnešní dráhovou cyklistiku nezbytný. Jsme připraveni poskytnout maximální součinnost a hledat řešení, aby ve městě mohla vzniknout dvě nová sportoviště. Samozřejmě je klíčové při takto složitých projektech zachovat kontinuitu v přípravě cyklistů při přechodu z původní na novou cyklistickou dráhu v Brně.“

Stav fotbalového areálu za Lužánkami a budoucnost celého území bude město Brno řešit i nadále. Komplexní diagnostický průzkum stavebních objektů stadionu identifikoval celkovou materiálovou degradaci železobetonových konstrukcí a v podstatných detailech i kritických plochách masivní nevratné poškození. Statické výpočty prokázaly nevyhovující mechanickou odolnost konstrukčních prvků a celků. Vzhledem k závažným nálezům stavebně-materiálového a statického průzkumu jsou případné úvahy o sanaci, dodatečném statickém zajištění a revitalizaci objektu finančně neefektivní a udržitelnost, účelnost a návratnost takového stavebního investičního záměru je nereálná. Je třeba také připomenout, že ještě nejsou ukončeny všechny soudní spory se společnostmi podnikatele Libora Procházky, které dlouhodobě blokují koncepční nakládání s touto lokalitou.

Zdroj: TIS MMB, foto: Ingimage


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...