Politická kultura a role žen v politice

Brno, 1. června 2014 - Politická kultura a role žen v politice - právě takové bylo hlavní téma semináře organizovaného Evropskou unii žen, který se uskutečnil 30. května v Brně v prostorách Staré radnice. Pozvání přijalo přes 40 žen z České republiky a dokonce několik mužů. Kromě přednášky Anny Putnové a prof. Jiřího Váchy z Brna, vystoupila na semináři také poslankyně slovenského parlamentu Magda Vášaryová.

Politice

„Evropská unie žen je česká pobočka mezinárodní organizace, která usiluje o větší společenské ohodnocení mateřství a posílení role rodiny ve společnosti. Hlásíme se ke konzervativním hodnotám. Na rozdíl od feministických hnutí, která jsou spíše levicově orientovaná a kladou důraz na rovný přístup v pracovním i osobním životě, chceme navíc ocenění i rodinných a sociálních rolí ženy. Pro budoucnost je to zásadní postoj, který je třeba cíleně pěstovat,“ řekla poslankyně Anna Putnová.


Související články: