Výstava v Anthroposu přiblíží vliv antické kultury na střední Evropu

Brno, 18. listopadu 2014 - V Pavilónu Anthropos je k vidění mezinárodní výstava s názvem Mykény a střední Evropa. Ta je zaměřena na období starší doby bronzové před více než 3 500 lety, kdy pravěké společnosti střední Evropy navázaly intenzívní kontakt s oblastí časně antických civilizací ve Středomoří.

vystava pavilon anthropos mykeny a stredni evropa

Tento vztah se také na Moravě projevuje nejen doklady obchodní činnosti, ale také snahou o napodobování architektury nejstarších mykénských měst nebo vyspělého stylu života. Jedním z pozoruhodných dokladů civilizačního propojení střední Evropy se starou řeckou civilizací jsou na výstavě archeologické nálezy z východního Slovenska – kostěná ochranná zbroj válečníků starší doby bronzové, která jednoznačně napodobuje vzory, jež jsou popsány například v eposu Ilias, popisující báje o trojské válce.

Výstava obsahuje tři základní celky. První je věnován území Moravy ve starší době bronzové, tj. v době 2000–1500 let př. n. l. Představeny jsou originály archeologických nálezů únětické kultury a věteřovské kultury – keramika ze sídlišť, nálezy hrobových celků či obchodní i rituální depoty bronzových předmětů. Důkazy o propojení území Moravy se středomořským světem svědčí importy zlatých šperků, napodobování keramických nádob, kostěné předměty nebo také specifický způsob pohřbívání dětí ve velkých keramických nádobách.

mykeny a stredni evropa pavillon anthropos brno

Druhá část výstavy prezentuje velmi cenný soubor archeologických nálezů otomanské kultury z východního Slovenska s bohatými doklady ovlivnění časně antickými civilizacemi. Součástí expozice bude tvarově velmi zajímavá pravěká keramika z pohřebiště a opevněného sídliště v Nižné Myšli, kostěná zbroj, zlaté a bronzové předměty, ale také například vzácný chlebový idol vyrobený ze směsi hlíny a pšeničné mouky.

Poslední, třetí celek je věnován vlastním časně antickým Mykénám, známé archeologické lokalitě na severovýchodě Peloponésu. Velké bohatství zdejších nálezů je vedle velkoformátových fotografií, trojrozměrného modelu Mykén prezentováno zejména originálními archeologickými nálezy a rovněž velmi hodnotnými kopiemi nejznámějších zlatých a kovových předmětů nalézaných v mykénských šachtových hrobkách, mezi které patří například zlaté tepané čelenky, zlatá Agamemnónova pohřební maska, zlaté tepané číše z Vafia, bronzové zdobené krétské dýky a další předměty.

Foto: Sylva Doležalová, archív MZM


Související články:

Přihlášení k odběru měsíčníku Šalina v PDF

Kulturní akce v Brně