Hrob Jaroslava Kursy, autora československé vlajky, získá nový náhrobek

Brno, 29. prosince 2020 – Čestný hrob Jaroslava Kursy, významného českého vexilologa a autora československé vlajky, získá nový reprezentativní náhrobek. Brněnští radní vybrali jeho zhotovitele, kterým se stane akademický architekt Miroslav Vochta.

ceska vlajka

„Současná podoba hrobu pana Jaroslava Kursy, autora československé vlajky, není hodna jeho významu. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli o jeho úpravu a instalaci nového náhrobku, který bude odkazovat na jeho dílo. V rámci výběrového řízení byla vybrána nabídka pana architekta Vochta, který náhrobek vyrobí a nainstaluje za cenu 196 tisíc korun,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Vizuální podobu nového náhrobku zpracoval Odbor kultury Magistrátu města Brna. Náhrobek bude znázorňovat českou státní vlajku. Ve středu hrobového místa č. 93-99, kde se čestný hrob nachází, se vydláždí plocha ze dvou barev žuly. Díky tomu se odliší světlejší levé pole odpovídající bílé barvě a tmavší pravé pole, které bude nahrazovat červenou barvu. Tato plocha o rozměrech 210 x 120 cm bude tvořit bikolóru. Na ní bude umístěna plastika praporu z bílého mramoru o poměru stran 3 : 2. V praporu představujícím českou státní vlajku bude výrazně zdrsněna plocha klínu a jemněji zdrsněno pravé pole. Dále zde bude umístěna pamětní deska o rozměrech 80 x 25 cm.

„Myslím, že náhrobek, který vznikne v dílně Miroslava Vochty, velmi přesvědčivě a s patřičnou důstojností zdůrazňuje významnou roli, kterou Jaroslav Kursa sehrál při vzniku československé vlajky,“ dodal radní pro oblast kultury Marek Fišer.

Hrob Jaroslava Kursy je od roku 2008 zařazen mezi čestné hroby, přesto ale jeho vzhled významu zcela neodpovídal; nebyl dokonce označen ani jménem. Nápravu inicioval historik a poslanec a zároveň zastupitel města Brna Jiří Mihola, který také navrhl, aby hrob zdobil reliéf české vlajky.

„Letos 30. března uplynulo 100 let ode dne, kdy Revoluční národní shromáždění uzákonilo podobu československé (dnešní české) státní vlajky. Autor tohoto důležitého státního symbolu, který potkáváme ve dnech všedních i svátečních, který je naším štítem při sportovních kláních i mezistátních setkáních, Jaroslav Kursa, zemřel v Praze, ale jeho urnu převezla manželka do Brna a později byla spolu s tou její uložena na Ústředním hřbitově. Za svého života často jezdil Jaroslav Kursa do Brna pracovně,“ připomněl Jiří Mihola a dodal: „Děkuji za vstřícnost a podporu 1. náměstkovi Petru Hladíkovi i radnímu Marku Fišerovi, za úpravu hrobu a za to, že místo posledního odpočinku autora české vlajky zaslouženě zviditelní a okrášlí vkusný náhrobek.“

Náhrobek by měl být dokončen a naistalován do 20. května 2021.


Související články: