Brno opraví cesty a vodovody na královopolském a tuřanském hřbitově

Brno, 28. března 2024 - Na hřbitovech v městských částech Královo Pole a Tuřany se v příštích letech uskuteční rekonstrukce cest a vodovodů. V obou případech na to byly vypracovány investiční záměry. U prvně zmiňované městské části se projekt týká rekonstrukce cestní sítě a vodovodu. V Tuřanech se k tomu přidá i obnova obvodové zdi a kaple.

hrbitov cesticka hrob

„Na královopolském hřbitově se chystáme rekonstruovat cesty tak, aby splňovaly současné standardy a aby se mohla dešťová voda vsakovat do okolní půdy. K tomu vyměníme stávající ocelové potrubí za nové, které bude vedeno v nezámrzné hloubce, aby nedocházelo k praskání rozvodů vody kvůli zamrzání. Opravíme i místa, kde si lidé vodu nabírají. V neposlední řadě se práce dotknou i zděného oplocení, které poškodily popadané větve a stromy z přilehlého lesa,“ uvedl náměstek pro oblast životního prostředí Filip Chvátal.

Předpokládané náklady jsou v tuto chvíli vyčísleny na 16,8 milionu Kč. „V průběhu letošního roku necháme z úrovně Správy hřbitovů města Brna zpracovat potřebnou projektovou dokumentaci. Následovat bude výběrové řízení na zhotovitele popsaných prací. Samotná realizace je plánována na rok 2025,“ dodala ředitelka Správy hřbitovů města Brna Alena Říhová.

V Tuřanech je také potřeba zrekonstruovat cestní síť, vodovod a opěrnou zeď u Pratecké a Dvorecké. „V investičním záměru myslíme i na místní kapli, která je ve velmi špatném stavu a nelze ji nyní využívat. Díky rekonstrukci by mohla opět sloužit svému účelu. Zároveň projekt počítá s vybudováním retenční nádrže, do níž by byla svedena dešťová voda ze střechy. Voda z této nádrže spolu s vodou ze studně by nově sloužila pro závlahu v areálu. Nyní je rozvod plně napojen na pitnou vodu,“ doplnil Filip Chvátal.

V tomto případě se odhadují náklady na 17,6 milionu Kč. Více podrobností bude město a správce hřbitova znát po stavebně technickém průzkumu kaple a vyhotovení projektové dokumentace. Práce by zde mohly začít v nejbližších letech.

Zdroj: TIS MMB, foto: Ingimage


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...