Fakulta architektury VUT slaví století

Brno, 5. listopadu 2019 – Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně slaví stoleté výročí výuky architektury na české technice. Fakulta se tím přidává k celouniverzitním oslavám 120 let od založení brněnské techniky. Odbor architektury a pozemního stavitelství byl na české technice v Brně zřízen 5. listopadu 1919.

fakulta architektury vut brno

Za uplynulých 100 let prošla touto školou celá řada významných pedagogů, například Emil Králík, Bohuslav Fuchs, Bedřich Rozehnal, Miroslav Masák, Ivan Koleček, Ivan Ruller, Jaroslav Drápal, Zdeněk Makovský a řada dalších. Z řad studentů pak vzešla celá řada skvělých architektů, za matadory české architektury je možné uvést osobnosti jako Viktor Rudiš, Otakar Diblík, Růžena Žertová, Petr Brauner, Felix Haas nebo Jiří Oplatek.

„Zahájení oslav 100 let od založení Odboru architektury na tehdejší České vysoké škole technické v Brně, nebude pouze večírkem zakončujícím jednu etapu brněnské školy architektury, ale především započetím etapy nové. Významný den je první událostí kurátorského programu pro studenty, pedagogy, architekty i širokou veřejnost, který bude na FA VUT probíhat po celý rok,“ naznačil program oslav děkan fakulty Jan Kristek.

Kulaté výročí je důvodem k reflexi historie fakulty, ale zároveň pobídkou k zamýšlení nad tím, jak by měla výuka architektury vypadat v následujících sto letech, či nejbližších dekádách. Z tohoto důvodu se vedení fakulty rozhodlo pojmout datum 5. listopadu 2019 jako start série akcí a událostí (setkání, přednášek, výstav, koncertů, filmových a divadelních představení), které se v průběhu příštího roku na půdě Fakulty architektury odehrají, které by měly být i introspekcí jejího vlastního fungování.

„Prostředkem introspekce je prostorová instalace na dvoře fakulty, která se bude v průběhu následujícího roku proměňovat a která bude sloužit jak akademické obci, tak veřejnosti. Fakultní dvůr bude otevřený pro všechny, kteří budou chtít zažít intimitu adventního času, bujarost lidové hostiny, vzrušení sportovního zápolení, napětí filmového představení nebo jen radost ze setkání s přáteli a posezení u dobré kávy,“ pozval Kristek. Proměna dvoru fakulty na veřejný prostor je zároveň symbolickým zdůrazněním hodnot, na kterých by měla výuka architektury v následujícím století stavět.

Závěrem ročních oslav bude divadelní zpracování vztahu Josefa Hoffmanna a Adolfa Loose, které vznikne z iniciativy fakulty při příležitosti oslavy 150. výročí jejich narození. Půjde o divadelní připomenutí dvou osobností, které zásadním způsobem pozměnily podobu světové architektury 20. století a přitom mají spojitost s Brnem (Loos se v Brně narodil a Hoffmann v Brně studoval).

Připomínka významného výročí by také měla otevírat komplikované téma vztahu Čechů a Němců a poukázat na skutečnost, že výuka architektury v Brně není myslitelná také bez existence původní německé techniky, na které se vzdělávala celá řada architektonických osobností (Otto Eisler, Alfred Neumann nebo Endre Steiner). Bohatost, složitost a vrstevnatost historie Brna, se tak stane součástí vlastní introspekce jako základního principu oslav 100 let vzdělávání architektů v Brně.

Foto: archiv FA VUT


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...