Vyšel druhý díl brněnských dějin, tentokrát věnovaný středověku

Brno, 25. února 2014 - Archiv města Brna vydává Dějiny Brna 2 s podtitulem Středověké město. Kniha je druhým svazkem sedmidílného edičního projektu k dějinám města Brna, které zpracovává kolektiv autorů z Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Archivu města Brna a Historického ústavu AV ČR ve spolupráci s řadou odborných brněnských institucí a pracovišť.

Slavnostní křest publikace se za účasti pozvaných hostů uskuteční 12. března 2014 na Nové radnici. „Velmi mě těší, že Archiv města Brna úspěšně pokračuje v odvážném a náročném vydavatelském počinu, jakým nepochybně je moderní a ideologií nezatížené zpracování bohaté brněnské historie. Věřím, že i druhá pečlivě a profesionálně vytvořená publikace vzbudí zájem čtenářů z řad odborníků i laiků,“ uvedl primátor města Brna Roman Onderka.

Co najdeme ve druhém díle dějin
Svazek „Dějiny Brna 2. Středověké město“, jehož redaktorem je Libor Jan, pojednává o vzniku města, jeho vývoji jako knížecího sídla a o jeho proměně v důležité moravské centrum od doby přemyslovské a lucemburské přes období husitských válek a vlády Jiřího z Poděbrad až ke sklonku věku jagellonského. Život středověkého města je v knize vylíčen z hlediska městské správy, soudnictví a hospodaření, zobrazen je i všední život bohatých a chudých obyvatel, jejich rodinné vztahy, způsoby obživy či duchovní život. Nedílnou součástí vyprávění je také topografie města, stavební vývoj, malířství i sochařství.

Kniha má 1158 stran, je opět vybavena seznamem autorů, literatury, pramenů, věcným i jmenným rejstříkem, množstvím mapových a výtvarných vyobrazení a bohatou barevnou fotografickou přílohou.

Publikaci, která vyšla v nákladu 3000 výtisků, je možné zakoupit v Archivu města Brna (na Dominikánském nám. 1 či na Přední 2), případně objednat tamtéž na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Cena svazku v Archivu města Brna činí 645,- Kč. Knihu prodávají i některá brněnská knihkupectví, v nichž je prodejní cena rozdílná.

Cíl projektu
První svazek dějin, věnovaný přírodním poměrům, prehistorii a rané historii městského prostoru zkoumaným především prostřednictvím archeologických pramenů, vyšel v únoru 2012.

Cílem celého projektu je zasadit bohaté brněnské dějiny do širšího kontextu dějin Moravy i středoevropského prostoru a zpracovat je podle současných představ o funkci a metodách historiografie. Vedle chronologicky řazených důležitých dějinných událostí je zde proto důraz kladen na zachycení každodenního života obyvatel města i fungování městského organismu jako celku.

Na projekt Dějiny Brna I–VII vyhradilo město Brno částku ve výši maximálně 15 milionů korun. V dalších letech, postupně do roku 2018, budou následovat třetí svazek zachycující osudy města v období stavovského státu a habsburského absolutismu v 16. až 18. století, čtvrtý svazek zaměřený na modernizující se průmyslové město v 19. století a pátý svazek věnovaný Brnu v období demokracií a diktatur 20. století. Komplexnější pohled na dějiny později připojených obcí přinese šestý svazek a sedmý svazek bude věnován soupisu uměleckých památek.

Zatím poslední, dvousvazkové dějiny města, které napsal kolektiv autorů pod vedením Jaroslava Dřímala a Václava Peši, byly vydány v letech 1969 a 1973. Jsou obsahově i formálně zastaralé a zvláště o nejnovějších dějinách pojednávají tendenčně. Velmi málo se také věnují dějinám okrajových částí Brna či církevních institucí.

Zdroj: MMB, ilustrační foto: Kryštof Turek


Související články: