Tajemství brněnského podzemí: Česká ulice - první část

Brno, 29. dubna 2013 - Opevnění středověkého města zděnou hradbou s příkopem byl nutný předpoklad k úspěšné obraně a k zajištění jeho funkcí jako významného centra obchodu, řemeslné výroby a společenského života. Hradby byly zesilovány věžemi a baštami, které je měly zpevnit a jejich obranu usnadnit.

Podzemi Ceska-Vesela

Ohrazený areál města Brna byl přístupný pěti branami. Jedna z nich se jmenovala Veselá a nacházela se v souběhu dnešní České a Veselé ulice v úrovni ulice Solniční. Česká ulice vycházela z náměstí Dolní trh a končila u Veselé brány. Byla obestavěna měšťanskými domy, ale i šlechtickými paláci. Názvem Česká byla pojmenována až v roce 1918 podle českého kulturního života kolem knihkupectví Joži Barviče a redakce Lidových novin, které se v této ulici nacházely.

Podzemi Ceska sklepSklep se studnou pod Českou ulicí, foto Petr Baran, Petr Francán

Charakteristické rozdvojení ulic u městských bran mělo i jeden společný rys – umístění vodního zdroje. U brány Veselé byla studna na mapách zakreslena až začátkem 19. století. Přesto je pravděpodobné, že i zde byla studna mnohem dříve. Podrobnější zprávy jsou však až z roku 1857, kdy byla před malý jednopatrový objekt s obchodem pana Hajánka – výroba octů – osazena kašna zvaná Karolínka. Na vysokém podstavci podepřeném bočními šikmými pilířky byla umístěna poloobnažená socha dívky, nesoucí na rameni džbán s vodou a v ruce trojlístek. Napájena byla vodou Kartouzského vodovodu. V 80. letech 19. století, při jedné ze silných bouřek, ji zasáhl blesk a poškodil ji natolik, že nebyla obnovena. Figurální část byla uložena do městského lapidária a spodní část nahradil litinový výtok. Kašna Karolínka nahradila studnu, která v těchto místech zcela jistě existovala již v minulosti. Při průzkumu podzemí v roce 2002 mohla být tato domněnka potvrzena. Sondou položenou před průčelí obchodu s parfumérií Convalaria byl objeven menší středověký sklípek s přístupovou chodbou. Na hliněné podlaze byla uprostřed místnosti pod nánosem hlíny nalezena malá studna s cihelným roubením. V tělese studny dokonce ještě spočívalo celkem zachovalé čerpací zařízení.

Podzemi Ceska kasnaKašna Karolínka na kresbě F. Myslivce, archív R-atelier

Objevený sklípek z pozdní gotiky byl vystavěn přibližně ve druhé polovině 15. století. Rozměrem poměrně malý objekt je vyzděn z kamenného a smíšeného zdiva a je zaklenut cihelnou lomenou valenou klenbou. Nachází se v hloubce necelých dvou metrů pod úrovní ulice, mezi dvěma stromy, přímo před prosklenou výlohou bývalé Convalarie. Sloužil pravděpodobně jako úložný prostor, později pro přístup ke studni. Ta je velmi zvláštní. Je hluboká asi 4 m od úrovně podlahy dlážděné cihlami a je stále činná. Zajímavé je její roubení, na které bylo použito klasických cihel, druhotně použitých dlaždic i kamene. Její průměr jednoho metru se s postupující hloubkou mění z kruhového na čtvercový a opět na kruhový. Po dokumentaci byl v čele gotické zdi vyzděn klenutý otvor a napojen na vstupní šachtu. Studna byla osazena bezpečnostní mříží, nalezená pumpa pak byla předána Technickému muzeu. Dnes je možné do sklepa vstoupit pouze litinovým poklopem osazeným v dlažbě. V místě letních zahrádek místních restaurací si tohoto vstupu jen málokdo všimne.

Aleš Svoboda

Vyšlo v Brno Business & Style

Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...