První brněnský kostel, v němž se kázalo výhradně česky

Kostel3Brno, 23. května 2011 - Kostel na Pellicově byl dokončen, vysvěcen a otevřen veřejnosti 23. 5. 1895. Uváděn ještě jako na Pekařské ulici, protože ulice Pellicova tehdy ještě neexistovala. Zpráva o otevření a vysvěcení je krátce dvěma větami uveřejněna v novinách Brünner Zeitung.


Zúčastnilo se:

28 duchovních,vysoce důstojný pan Dr. Theol. Heřman z Tardy, jako zástupce vysoké c.k. vrchní církevní rady ve Vídni, vysoce důstojný pan Dr. E. Böhl, ref. profesor evangelické theologické fakulty ve Vídni, veledůstojný pan Lic. Theol. Ferd. Císař, senior a náměstek superintendenta moravského, důstojní páni seniorové Jan Janata z Chleb, Gustav Jelínek ze Stříteže a Ed. Molnár z Nebužele, důstojní páni konseniorové Lu. Nagy z Vanovic, Jozef Šára z Hronova, Gust. Šoltész z Krabčic, důstojní páni faráři Daniel Nešpor z Nosislavi, lic. Theol. Fr. Šebesta z Hustopeče, Joz. Dobeš z Nového Města, Fr. Ilek z Rovečína, Vlastimil Juren z Libenic, Joz. Marek z Hradiště, Joz. Martinek z Telecího, Joz. Musil z Prosetína a další.

Na slavnosti se sešlo kolem 5000 věřících. Betlémský chrám byl postaven na místě "slavné" zahradní restaurace zvané "Malý Prater" na jižním svahu Špilberku. Parcela byla koupena za výhodnou cenu. Chrám vystavěn především z finančních darů a sbírek.

 

Zdroj: Encyklopedie města Brna, foto: Philanthrop


Související články:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit