SAKO Brno loni hospodařilo s více než miliardovým obratem

Brno, 5. září 2023 – Městská společnost SAKO Brno se může již pošesté v řadě pochlubit zlepšením svého hospodářského výsledku. V roce 2022 se obrat zvýšil na 1,172 miliardy korun, čímž miliardovou hranici překonal vůbec poprvé ve své historii. Zisk společnosti v minulém roce vzrostl na 279 milionů korun po zdanění. Vyplývá to z výroční zprávy SAKO Brno za rok 2022.

penize czk 5000

Mezi položky, které nejvýrazněji ovlivnily výnosy společnosti, patří především tržby za odstranění odpadu, prodej tepla a elektrické energie, přeprava komunálního odpadu a sběr separovaného odpadu.

ZEVO SAKO Brno zpracovalo rekordní množství odpadu
Ekonomiku SAKO Brno pozitivně ovlivnil úspěšný rok Zařízení na energetické využívání odpadu (ZEVO). Brněnské ZEVO v roce 2022 zpracovalo 242 tisíc tun odpadu, z čehož městu dodalo přes 971 tisíc GJ tepla a téměř 68 tisíc MWh elektrické energie. „Z hlediska výroby považujeme minulý rok za úspěšný. Zpracovali jsme rekordní množství odpadu a do distribuční soustavy dodali rekordní množství elektrické energie. Tohoto výsledku jsme dosáhli díky vysoké provozní spolehlivosti obou spalovenských kotlů, které pravidelně servisujeme,“ říká Pavel Urubek, předseda představenstva SAKO Brno.

Vysokou spolehlivost provozu zvýraznilo také několik investičních akcí, z nichž nejvýznamnější byla výměna rozvodny z roku 1987. „Její komplexní obměna přináší prostor pro dodatečné vyvedení elektrického výkonu dalším potenciálním odběratelům,“ doplňuje Pavel Urubek. Podle předsedy představenstva pokračuje ekologicky příznivý trend, kdy brněnské ZEVO pomáhá s odklonem od skládkování lokalitám od východních Čech, přes Vysočinu a všechny kraje Moravy a Slezska, které nemají k dispozici vlastní zařízení na energetické využívání odpadu. Díky fungování ZEVO nemusí Brno a spádové okolí vozit směsný komunální odpad na skládky.

V roce 2022 bylo svezeno 85 tisíc tun odpadu
Divize Svoz, která se stará o komplexní sběr odpadu na území druhého největšího města České republiky, vloni svezla z brněnských ulic 85 tisíc tun odpadu. Z tohoto množství téměř osmdesát procent tvořil směsný komunální odpad, svezeno bylo také čtyři tisíce tun plastu, sedm a půl tisíce tun papíru, pět tisíc tun skla a tisíc pět set tun biodpadu. „Zatímco počet svezeného směsného komunálního odpadu již několik let je přibližně stejný, množství svezeného plastu trvale roste od roku 2010, takže ani čtyřprocentní meziroční nárůst nebyl výjimkou. Potěšující je zájem Brňanů o svoz bioodpadu. Předloni jsme do městské kompostárny úspěšně dopravili tisíc tun kuchyňského bioodpadu, loni to bylo již 1 491 tun, což je skoro padesátiprocentní nárůst,“ upozorňuje Pavel Urubek, předseda představenstva SAKO Brno.

Flotilu divize Svoz v roce 2022 tvořilo celkem 26 posádek pro svoz směsného komunálního odpadu a 20 vozidel pro svoz tříděného odpadu – plast, papír, bioodpad, sklo a podzemní kontejnery. Společnost dále disponuje 19 vozy pro vývoz velkoobjemových kontejnerů, valníky pro svoz elektro odpadu, textilu, gastroodpadu a zdravotnického odpadu. V provozu jsou také vozidla pro mytí nádob a mobilní dílna pro opravu kontejnerů. Celkem 20 svozových vozidel pohání alternativní pohon, svoz odpadu zajišťuje také první plně elektrický svozový vůz v republice.

Zdroj: SAKO Brno 


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...