Brno-střed pomůže podnikatelům v městských prostorách

Brno, 30. dubna 2021 – Rada městské části Brno-střed schválila další tři opatření na podporu nájemců nebytových prostor ve správě městské části Brno-střed sloužících k podnikání. Opět posouvá splatnost nájmů a nájemci si budou moci požádat o splátkový kalendář, pokud by dlužili na nájemném a službách. Třetím krokem je odpuštění všech úroků z prodlení u plateb za nájemné a služby za březen 2020 až březen 2021.

covid restaurace brno

Rada schválila opětovnou změnu termínu splatnosti nájemného za říjen až prosinec 2020. Nejprve byla splatnost posunuta do 30. dubna 2021, nově je posunuta až do 30. června letošního roku.

„Naším cílem je pomoci zmírnit dopady vládních opatření vůči podnikatelům, kteří si pronajímají provozovny od městské části. Odklad splatnosti by jim měl zajistit dostatek času, než obdrží státní kompenzace, jejichž vyplácení je velmi zdlouhavé. Dohody o splátkách jim pak pomohou rozložit případný dluh na nájemném a službách,“ upřesnil Vojtěch Mencl, starosta městské části Brno-střed.

Schválené uzavírání dohod o splátkách s nájemci nebytových prostor bude probíhat na základě jejich žádostí, podaných nejpozději do 31. července letošního roku. Splátkový kalendář bude sjednán na 12 měsíců a bude do něj zahrnuto dlužné nájemné a také zálohy na služby, které nejsou uhrazeny a jsou splatné nejpozději k letošnímu 30. červnu.

„Významnou pomocí pro naše nájemce bude jistě i prominutí úroků z prodlení za pozdní platby nájemného a záloh na služby u nebytových prostor od loňského března do toho letošního. Jedná se o sankce vyplývající z nájemních smluv a obecně závazných předpisů. Aktuálně tyto úroky k 31. březnu činí přibližně půl milionu korun, časem by samozřejmě výrazně narůstaly. Společně s letošním odpuštěním 50 % nájemného za tři měsíce, splátkovým kalendářem a dalšími kroky, které pro naše nájemce průběžně podnikáme, chceme docílit maximální možné pomoci, kterou můžeme v této chvíli poskytnout,“ doplnil Roman Kotěra, 3. místostarosta, do jehož gesce spadá pronájem nebytových prostor, rozpočet a financování.

První dvě opatření může radnice Brno-střed realizovat ihned. Aby bylo možné prominout úroky za pozdní platby, je třeba požádat Zastupitelstvo města Brna o předchozí souhlas s tímto právním jednáním. Prominutí úroků musí kromě Rady městské části Brno-střed schválit také Zastupitelstvo městské části Brno-střed.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...