Městská společnost SAKO Brno získala důležitou strategickou akvizici

Brno, 31. října 2020 – Rada města Brna schválila záměr fúze sloučením společnosti ENERGZET SERVIS a.s., jako společnosti zanikající, a společnosti SAKO Brno, a.s. jako společnosti nástupnické. Akcie společnosti ENERGZET SERVIS nabylo SAKO již v září tohoto roku.

SAKO BRNO

„Jedním z důvodů fúze je nabytí sousedních pozemků, které využijeme při rozšíření ZEVO SAKO o třetí spalovenskou linku,“ sděluje Petr Hladík, náměstek primátorky města Brna. „Dojde k potřebnému propojení areálu ZEVO s areálem nově zřizovaného centra dotřiďování odpadu, ve kterém bude umístěna moderní automatická dotřiďovací linka a sběrné středisko odpadů,“ dodává Petr Hladík.

Podle předsedy představenstva SAKO Brno Filipa Ledera je fúze obou společností logickým krokem k úsporám administrativních i mzdových nákladů a městu přinese též snížení ekologické zátěže. „Chystaná akvizice nám umožní upravit stávající mazutové nádrže na akumulační nádrže pro horkou vodu a využít je pro pokrytí energetických špiček při výrobě elektřiny a tepla. Tento projekt bude dalším významným krokem pro splnění závazku směřující k úsporám CO2 a skleníkových plynů,“ poznamenal Filip Leder, předseda představenstva společnosti SAKO Brno.

Součástí akvizice je i redukční stanice zemního plynu, nezbytná pro náběhy spalovenských kotlů. Město Brno tímto posiluje svoji pozici v zajištění kritických infastrukturních zařízení na výrobu tepla, elektrické energie a komplexního nakládání s odpady.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...