Stavebnictví čeká podle ředitelů projektových firem v roce 2014 stagnace

rno, 17. února 2014 – Konec vleklé krize ve stavebnictví by mohli jako první pocítit projektanti velkých liniových staveb, jako jsou například silnice, dálnice nebo železnice. Podle výzkumu analytické společnosti CEEC Research očekávají ředitelé těchto firem, že objem jejich prací letos meziročně mírně vzroste, a to o 2,5 procenta. V současné době už mají smluvně zajištěnou více než třetinu plánovaného obratu pro letošní rok. Po předchozích propadech věří, že se nyní jejich sektor začíná odrážet ode dna. Stavební firmy ale příliv práce pocítí až v příštím roce.

stavebnik stavitel developer

Projektové firmy připravující projektovou dokumentaci pro inženýrské stavby (silnice, dálnice, železnice, atd.) věří, že s nástupem nové vlády by mohl skončit předchozí propad objemu zakázek. Přísun nových zakázek pro projektové firmy by měl být základem i pro následné nastartování růstu objemu práce pro stavební firmy. „Vliv na růst objemu tohoto typu stavebních prací se ale projeví nejdříve za šest a více měsíců, tj. nejdříve až v druhé polovině roku 2014 a především v roce 2015,“ doplňuje Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research.

Ředitelé projektových firem, které se specializují na přípravu projektové dokumentace pro inženýrské stavitelství, pro letošní rok očekávají první mírný meziroční růst objemu projektových prací, a to o dvě a půl procenta. Aktuálně, na začátku roku, mají již smluvně zajištěno více než třetinu objemu svého plánovaného celoročního obratu. Rovněž i aktuální vytížení kapacit těchto firem je na vysoké úrovni (v průměru až 91 %). „Firmy očekávají efektivnější přístup nové vlády k řešení projektové přípravy, aby tak mohly být rychleji zahajovány i samotné stavby a dařilo se lépe čerpat jak národní zdroje, tak i zdroje z EU. Situace, kdy dochází k tomu, že jsou plánované zdroje SFDI pro jednotlivé roky pravidelně nevyčerpávány, je při už tak klesajících objemech zakázek na trhu pro firmy tragická,“ komentuje současnou situaci Jiří Vacek.

Ateliéry zaměřující se převážně na projektování budov, tedy pozemních staveb, v roce 2014 růst objemu svých prací ještě neočekávají. Podle nich je v tomto roce čeká pokles, ale ten by již neměl být dramatický (o 1,9 procenta). Jejich zásobník zasmluvněné práce je menší než u firem připravujících projekty pro inženýrské stavitelství (méně než čtvrtina plánovaného ročního obratu). Vytíženost kapacit je u těchto firem rovněž menší (80 procent).

Aktuální počty zaměstnanců většina projektových firem již redukovat neplánuje (86 procent firem), současně však ani nechystá nábor nových zaměstnanců (nábor plánuje pouze 6 procent firem). Stejně tak se firmy nechystají snižovat mzdy nebo zaměstnanecké benefity (80 % procent firem). Obavy panují zejména o úroveň cen, za které budou nové zakázky projektovým firmám zadávány, vzhledem k předchozímu velkému propadu cenové úrovně. Téměř až třetina firem se proto obává pokračujícího intenzivního boje o zakázky, který podle nich bude mít vliv na ještě další pokles ziskovosti těchto zakázek (29 procent firem očekává pokles ziskovosti svých zakázek). Naopak růst ziskovosti očekává pouze jedna z deseti projektových firem. „Myslím, že v roce 2014 ceny projektů neporostou. K drobnému zvýšení dojde v roce 2015,“ komentuje situaci Jaroslav Kupr, ředitel společnosti Obermeyer Hvac.        

Podle ředitelů projektových firem a aktuálního stavu rozpracovanosti jejich projektů, které připravují pro odevzdání stavebním firmám k realizaci, budou českému stavebnictví v roce 2014 ještě stále chybět zakázky a objem stavebních prací bude dále mírně klesat, případně stagnovat. Shoduje se na tom sedm z deseti ředitelů projektových firem.  „Ve stavebním sektoru očekáváme v roce 2014 stagnaci, v roce 2015 mírné zlepšení do 5%,“ uvádí Petr Sláčala, ředitel projektové společnosti EGP Invest. Obdobně to vidí i Jana Háyeková, ředitelka projekce společnosti Arch.Design „Koncem roku 2013 jsme oproti předchozí době zpracovávali víc projektů v úvodních fázích  (studie, územní rozhodnutí, stavební povolení), ale vzhledem k délce a komplikovanosti projednávání s účastníky řízení se asi nedá očekávat, že by se  to v nárůstu objemu stavebních prací projevilo už v roce 2014.“


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...