Polovina z nás pracuje na dálku. Kdy se přidá zbytek?

Brno, 3. září 2013 – Přestože výkonný ředitel jedné internetové společnosti s celosvětovou působností nedávno zakázal zaměstnancům práci z domova, nový průzkum společnosti Regus, globálního poskytovatele flexibilních pracovišť, ukazuje, že pro polovinu pracovní síly na celém světě je produktivní flexibilní práce již skutečností.

Manager-telefonuje thumb

Průzkum ukazatele globální ekonomiky společnosti Regus z roku 2013 ukazuje, že odborní pracovníci přikovaní ke stolu v kanceláři se brzy stanou menšinou. Průzkum společnosti Regus, zahrnující 26 000 manažerů v 90 zemích, odhalil, že 48 % z nich pracuje na dálku minimálně polovinu pracovního týdne. Konkrétně v České republice pracuje téměř polovina (49 %) výkonných pracovníků flexibilně alespoň polovinu týdne.

Někteří ředitelé mohou mít obavy, zda je možné zaměstnance na dálku motivovat a řídit. Podle průzkumu společnosti Regus ale 45 % českých respondentů (a 55 % celosvětově) uvedlo, že podle jejich názoru je efektivní řízení zaměstnanců pracujících na dálku snadno proveditelné a značná část firem vynakládá na řízení těchto zaměstnanců stále větší úsilí.

Rudd Doggen, výkonný ředitel společnosti Regus, k výsledkům průzkumu říká: „Flexibilní práce, pokud ji vedení společnosti správně využije, je přínosem pro všechny zainteresované. Podnikatelé, se kterými jsme hovořili, nám sdělili, že klíčovou roli v řízení na dálku hraje důvěra a svoboda. Pakliže je toto splněno, každý v něm vidí výhody a těmi jsou zejména vyšší produktivita, lepší udržení stávajících pracovníků a nižší provozní náklady.“

Průzkum společnosti Regus ukazuje, že 40 % společností v České republice (37 % celosvětově) využívá specifické systémy sledování efektivity a 42 % manažerů pracujících na dálku využívá pro komunikaci s týmy videohovory (43 % celosvětově).

Možnost flexibilní práce má obzvláště velký význam pro mladší zaměstnance. 45 % respondentů v České republice se domnívá, že mladší a méně zkušení zaměstnanci získají díky práci na dálku větší zodpovědnost.

Navíc existuje názor, že flexibilní práce vytváří nový druh interakce mezi manažery a členy jejich týmů. 50 % respondentů se domnívá, že řízení na dálku přispívá k profesionálnějším vztahům.

Klíčové údaje pro Českou republiku:

  • 49 % respondentů pracuje na dálku polovinu nebo větší část týdne,  
  • 45 % respondentů uvádí, že bezproblémové řízení na dálku je dosažitelný cíl, ale pouze za předpokladu, že manažeři projdou speciálním školením,
  • 51 % respondentů pokládá za důležitý prvek důvěru,   
  • 40 % společností používá pro sledování efektivity mobilních zaměstnanců hodnoticí systémy,  
  • 42 % respondentů využívá videokomunikaci mezi manažery a zaměstnanci,
  • 40 % respondentů se domnívá, že řízení na dálku umožňuje zachovat profesionálnější vztahy.

O průzkumu:

Během ledna 2013 bylo dotázáno více než 26 000 manažerů z více než 90 zemí. Všichni dotazovaní jsou uvedeni v globální databázi kontaktů společnosti Regus, která obsahuje přes 1 milion podnikatelů z celého světa a je vysoce reprezentativním vzorkem zkušených manažerů a vlastníků firem. Respondenti byli dotázáni na názor v souvislosti s řízením na dálku (tzv. remote management), zda někoho tímto způsobem řídí nebo zda jsou oni sami na dálku pracovně řízeni alespoň po nějakou dobu. Dále byli tázáni, zda a případně jaké postupy si museli v podnikání osvojit, aby mohli snadno využívat řízení na dálku. Průzkum byl proveden a zpracován nezávislou organizací MindMetre.

(red)


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...