Partnerství Brna a Dallasu funguje už dvacet let

Brno, 6. června 2011 - V letošním roce si město Brno připomíná 20 let od navázání oficiálních kontaktů s třetím největším městem Texasu (USA) Dallasem. Při příležitosti výročí tohoto partnerství přijede do Brna delegace ze spolku Dallas – Brno Sister Cities. Návštěva potrvá od 11. do 14. června 2011 a během této doby zástupci Dallasu absolvují přijetí u primátora města Brna, diskuse o rozvoji města a kulturní program určený pro veřejnost.

 

spoluprace

 

 

Z historie
Od poloviny 19. století odcházelo v celé řadě vln mnoho obyvatel především z nejchudších krajů Evropy za moře s vidinou získání půdy a lepšího života pro jejich rodiny. To se týkalo i českých zemí v rámci tehdejší monarchie, na Moravě především z Vysočiny a Valašska, v Čechách např. z Orlicka.

Texas se stal jedním z nejvyhledávanějších cílů – pravědpodobně proto, že se zde usazovalo hodně německy hovořících usedlíků. Většina z nich se živila jako farmáři.  Z milionů lidí, kteří takto odešli za moře, se v Texasu odhaduje asi 1,5 milionu s českými kořeny, z nichž se dnes hlásí k českému původu na 200 000 Američanů. Žijí převážně v okolí Dallasu a pěstují české tradice, i když jazyk už často neovládají. Potomci přistěhovalců si hned po roce 1989 začali hledat cestu zpět ke kořenům a Brno si vybrali pro jeho strategickou polohu jako ideální základnu pro poznávání vesnic a krajů, odkud se kdysi jejich předci za moře vypravili.

Odtud byl už jenom krok k navázání oficiálních vztahů nejen se spolky těchto krajanů, ale i s centrem jejich života – městem Dallasem. K tomu došlo podepsáním společné deklarace v květnu 1991 a následně v říjnu téhož roku podepsáním rámcové dohody o partnerství. Od těchto aktů se odvíjela spolupráce například mezi lékařskými fakultami, jejímž výsledkem byly roční stáže čerstvých brněnských absolventů v Dallasu. Dále to je pravidelná účast krajanů na veletrhu Regiontour atd.

Nejvýznamnější oblasti spolupráce Brno – Dallas (1991–2011)

Ekonomická oblast
·    prezentace Dallasu na stánku partnerských měst na veletrzích cestovního ruchu a turistických možností v regionech GO a Regiontour v Brně
·    podpora podnikatelské sféry a obchodních kontaktů
·    hospodářská prezentace města Brna v Dallasu, spolupráce obchodních komor

Kultura
·    Americké jaro 2008 – koncerty předních klavíristů, varhaníků, violoncellistů a dalších umělců, promítání filmů o amerických národních parcích, přednášky o česko-amerických vztazích a o americkém způsobu života
·    Dny texaské kultury na Valašsku (2005)
·    vystoupení brněnského tanečního divadla Mimi Fortunae v Dallasu (2004)
·    prezentace vily Tugendhat v USA – výstava
·    vystoupení brněnských umělců v Dallasu (Scholastici musici, kytarista V. Bláha)

Školství a sport
·    spolupráce vysokých škol – Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Southern Methodist University
·    návštěva děkana Lékařské fakulty MU v Dallasu (2004)
·    účast na Letní škole slovanských studií v Brně
·    výměnné pobyty studentů a absolventů Masarykovy univerzity a Southern Methodist University (od roku 1992)
·    studijní pobyty brněnských lékařů a pedagogů z Lékařské fakulty MU na Southwestern Medical Center University of Texas
·    účast na fotbalových turnajích v Dallasu

Ostatní
·    spolupráce krajanských spolků a sdružení (Český kroužek žen, Sokol, Společnost přátel USA


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...