Budoucnost rychlostní silnice R52 na workshopu Regionální komory

Brno, 15. dubna 2011 - „Realizace této stavby posune ve vnímání zahraničních partnerů Brno na město s dobrým dopravním spojením se zbytkem Evropy a to je dostatečným důvodem proč by neměly být její realizaci kladeny další překážky. Její realizace po roce 2016 by byla pro nás ostudou.“, konstatoval z pohledu zástupce firem nejen brněnského regionu Petr Bajer, ředitel RHK Brno.

 

RHK2

R52 byla klíčovým tématem workshopu konaného v rámci 45.podnikatelského setkání RHK Brno a jejich hostů s účastníky akce Kontakt-Kontrakt 2011 za účasti 35 posluchačů. V rámci tohoto workshopu vystoupili se svými příspěvky odborníci z různých institucí.
Za Krajský úřad Jihomoravského kraje paní Eva Hamrlová, která přednesla obě finální varianty z nichž vzešla varianta vítězná, jež bude veřejně projednána 19. dubna 2011 od 14.00 hod. v sále Rotunda, přízemí pavilonu A, Výstaviště Brno.

Martin Cetl z Ředitelství silnic a dálnic představil vítěznou variantu z pohledu instituce, jíž se celá realizace bude dotýkat především. Na závěr své prezentace také informoval o stavu přípravy jednotlivých staveb R52 v územních řízeních. Bohužel však uvedl termín dokončení staveb v roce 2018.

Statutární město Brno na workshopu zastoupila Zdeňka Šamánková. Ve své řeči zmínila nadregionální význam celé stavby přesahující rámec území města Brna. Dále pak v souvislosti s budováním nové silnice připomenula koncepci třístupňové ochrany města před nadměrnou silniční dopravou zapracovanou v územním plánu města.

Zástupcem rakouské strany byl pan Rudolf Schwarz – reprezentant dolnorakouské zemské vlády. Ve svém projevu informoval, že stavby na území Rakouska budou dokončeny v roce 2015.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...