V SAKO Brno skončila dvoutýdenní technologická odstávka

Brno, 13. dubna 2022 – V neděli skončila pravidelná inspekční technologická odstávka zařízení pro energetické využívání odpadu (ZEVO), které se nachází v areálu společnosti SAKO Brno. Trvala 14 dní, během nichž společnost SAKO Brno provedla především revizní prohlídky zařízení, během nichž například vyčistila oba kotle a opravila vyzdívky jejich stěn.

sako brno technologicka odstavka

„Odstávka, kdy se kontroluje veškeré technologické zařízení pro energetické využívání odpadu, včetně obou kotlů, je velmi důležitá pro zachování maximální provozuschopnosti a minimalizaci poruch,“ upřesňuje předseda představenstva SAKO Brno Filip Leder.

Právě zásluhou důsledného servisování dosahuje SAKO Brno vysoké provozní spolehlivosti, která se, i se zahrnutím plánovaných odstávek, blíží k 8 400 hodinám ročně, což je přibližně 96 % času v roce. „Na jaře probíhá zejména čištění obou kotlů formou řízených explozí, soustředíme se na čištění spalinových cest, opravujeme vyzdívky ve spalovacích komorách a revizi podrobujeme i spalovenské rošty. To vše s cílem zajistit další bezproblémový chod našeho ZEVO,“ vyjmenovává Filip Leder.

Specializované činnosti zajišťují pro SAKO Brno externí společnosti, které disponují potřebnou kvalifikací a vybavením. Například ulpívané částečky popela se odstraňují formou řízených mikroexplozí. Ty uvolní až 60 000 kilogramů žhavého popela. Další specializovaná činnost probíhá ve věžích absorbéru, kde jsou po stěnách zavěšení proškolení specialisté, čistící průtočný průřez absorbéru. Nánosy ve spalovací komoře o tloušťce místy až jeden metr jsou odstraňovány mechanicky pomocí 15 metrů vysokého lešení.

V prvním týdnu jarní odstávky se odstavuje jeden kotel, na další zhruba tři dny i druhý kotel, což umožní provádět opravy také na horkovodní výměníkové stanici a parní turbíně. Poté se první kotel uvede opět do provozu, zatímco druhý zůstává ještě týden v odstávce.

Na odstávce pracovalo přes 100 externích pracovníků a přibližně 60 zaměstnanců SAKO Brno. „Díky intenzivnímu nasazení našich pracovníků včetně toho, že pracují i o nedělích a v noci, jsou odstávky v SAKO Brno nejkratší v porovnání se ostatními ZEVO v republice. Revizní práce probíhají 24 hodin denně a jsou pečlivě plánované s ohledem na synchronizaci navazujících aktivit. Před odstávkou jsme snížili množství odpadu v zásobníku odpadu, abychom byli schopni po celý průběh odstávky zajistit bezproblémový návoz odpadu z Brna do našeho areálu, a také aby stále platilo, že Brno svůj odpad neskládkuje,“ zdůrazňuje předseda představenstva SAKO Brno Filip Leder.

 


Související články: