Studenti VŠ se zaměří na dočasné využití budoucí chytré čtvrti Špitálka

Brno, 3. února 2022 - Soutěž MUNISS přivádí ke spolupráci zástupce města a studenty napříč vysokými školami v Brně. Dnes slavnostně začíná už jedenáctý ročník této meziuniverzitní soutěže, který se bude věnovat návrhům na dočasné využití plánované chytré čtvrti Špitálka. Nejlepší soutěžní týmy si na konci května 2022 rozdělí přes sto tisíc korun.

spitalka brno

Cílem soutěžních prací na téma „Impulz pro Špitálku“ bude nalézt způsob využití části areálu brněnských tepláren, která nadále nebude sloužit teplárenským účelům a chystá se na přestavbu a vznik nové chytré čtvrti. Areál ztělesňuje industriální dědictví města a nová čtvrť bude dle plánů respektovat genius loci tohoto cenného území v blízkosti centra města.

„Budoucí podobu chytré čtvrti Špitálka, která je jedním ze strategických projektů města Brna, v současné době intenzivně diskutujeme se všemi důležitými partnery. Známe základní parametry pro plánování a budeme se snažit o výstavbu v souladu s nejnovějšími trendy. Právě Špitálka by se měla totiž stát symbolem pokroku a moderních technologií ve městě Brně. Vybudovat podobnou čtvrť ještě nějaký čas zabere, studentské týmy nám ale mohou pomoci navrhnout malé, ale o to významnější změny již v řádu dalších měsíců. Na kreativní nápady studentských týmů jsem jako každý rok velmi zvědav,“ uvedl náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Studenti v průběhu několika dalších měsíců vytvoří komplexní manuál dočasného využití území, tzn. jakým způsobem, v jakém časovém horizontu a za jakých podmínek by se areál budoucí chytré čtvrti mohl začít využívat. Výstupem soutěže budou také reálné zásahy v lokalitě Špitálky, které využijí lokálních zdrojů a materiálů a zapojí území do stávající městské infrastruktury.

Soutěž MUNISS vzniká v úzké spolupráci Magistrátu města Brna, Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně a Mendelovy univerzity. Studenty v průběhu následujících měsíců čekají intenzivní práce v multioborových týmech, konzultace s odborníky z různých oborů, workshopy i exkurze.

Zdroj: Tiskové středisko MMB


Související články: