Výuka i příklady z praxe. ESF MU uzavřela partnerství s Atlas Copco Services

Brno, 30. července 2022 - Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity získala nového silného partnera, a to společnost Atlas Copco Services. Dohodu o spolupráci ve čtvrtek 28. července 2022 v Brně podepsali za Atlas Copco jednatel Radek Nešleha a generální ředitel Roman Pavloušek, a za MU děkan fakulty Jiří Špalek a proděkanka pro vnější vztahy a spolupráci s partnery Sylva Žáková Talpová. Díky partnerství budou studenti ekonomických oborů moci získat nový pohled na vyučovanou problematiku a rozšířit své znalosti, a to například prostřednictvím workshopů, seminářů, konzultací, případových studií či společných projektů.

ESF MUNI spoluprace Atlas Copco Services

„Masarykova univerzita patří mezi nejvýznamnější české vysoké školy se stabilně výbornou úrovní výuky i výzkumu, a to samozřejmě platí i pro Ekonomicko-správní fakultu. Společnost Atlas Copco Services sídlí v Brně, a bylo proto logickým krokem nabídnout zkušenosti našich odborníků právě této fakultě. Těší nás, že jsme se mohli stát jejími partnery a že se budeme moci podílet i na výuce studentů ekonomických oborů,“ uvedl Roman Pavloušek, generální ředitel Finančního centra Atlas Copco Services.

V diskuzích o vzdělání často rezonuje téma, že na některých vysokých školách chybí dostatečné propojení teoretické výuky s praxí. „Sebelepší teoretické vzdělání bez praktických zkušeností není úplné. Proto vnímáme jako potřebnou a oboustranně prospěšnou spolupráci akademického a soukromého sektoru. V brněnském centru sdílených služeb aktuálně zaměstnáváme přes 600 odborníků, a to nejen v oddělení financí, ale i v oborech jako je obchod, zákaznická podpora, administrativa, IT nebo digitální marketing. Věřím, že jejich zkušenosti a praktický pohled na problematiku bude pro studenty zajímavý, obohacující a přínosný. Zároveň se i těšíme na netradiční postřehy, dotazy či návrhy studentů k daným tématům,“ doplnil Radek Nešleha, jednatel společnosti.

Partnerství fakulty s firmami už se dnes nevěnuje jen výuce, zahrnovat může i společný výzkum, praktické workshopy nebo CSR aktivity. „Spolupráce fakulty a firmy je jednoznačně win-win pro všechny strany. Studenti mají nové příležitosti nahlédnout do firmy, fakulta pravidelně získává informace o požadavcích na absolventy a firma pozná lépe své uchazeče,“ upřesňuje proděkanka pro vnější vztahy a spolupráci s partnery, Sylva Žáková Talpová.

COLLAGE 1
Za zajímavé diplomky čeká na studenty 60 tisíc Kč
Partnerství společnosti Atlas Copco Services s Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity je dalším z kroků, kterým firma podporuje vysokoškolské studenty ekonomických a podnikatelských oborů. Již čtvrtým rokem totiž firma pořádá i soutěž o nejlepší diplomové práce s ekonomickou tematikou. V ní oceňuje nejen samotné autory diplomových prací, ale i jejich školitele. Absolventi ESF MU se přitom v soutěži umisťují pravidelně.

„Vysokoškolské studium a tvorba diplomové práce jsou náročné, stojí hodně úsilí a odříkání. Chceme proto vysokoškoláky za jejich snahu odměnit, dát jim zpětnou vazbu a motivaci do začátku jejich profesní kariéry. Speciální ceny čekají také na školitele diplomových prací,“ připomněl Pavloušek.

Absolutní vítěz soutěže „Cena Atlas Copco Services“ si odnese 30 tisíc Kč, druhé místo je honorováno částkou 20 tisíc Kč a třetí místo 10 tisíci Kč. Odměna čeká i na diplomové práce, které se umístí v „TOP 10“. Diplomové práce mohou být až 3 roky staré, uzávěrka přihlášek do letošního ročníku je 31. srpna 2022.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...