Očkovací centrum v Bohémě zahájí provoz, jakmile budou k dispozici vakcíny

Brno, 12. dubna 2021 – Očkovací centrum v bývalé restauraci Bohéma pod Janáčkovým divadlem je kompletně připravené. Poslední formální krok, schválení bezplatné výpůjčky prostor, udělala Rada města Brna. Samotné zahájení provozu závisí na dostupnosti vakcín.

covid vakcina

„S návrhem využít bývalou restauraci Bohéma pod Janáčkovým divadlem jako očkovací centrum přišla na přelomu ledna a února Společnost Podané ruce, když hledala vhodné místo v centru, které bude dobře dostupné městskou hromadnou dopravou. Potřebné stavebně-technické úpravy jsou již kompletně dokončeny a zajistilo je především město. Dnes jsme na radě schválili smlouvu o výpůjčce, na jejímž základě nebudou Podané ruce platit nájemné. Náklady za spotřebované energie uhradí přímo Národnímu divadlu Brno a samy si zajistí likvidaci odpadu,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Konkrétní rozsah prací přiblížil náměstek primátorky Tomáš Koláčný: „Na základě hygienických požadavků bylo nutné realizovat stříkané podlahy, udělat rozvody elektřiny včetně montáže LED svítidel a vybudovat oddělovací boxy. Vše bylo provedeno tak, aby bylo vyhověno stanoviskům, rozhodnutím a sdělením správních orgánů, jako jsou Krajská hygienické stanice Jihomoravského kraje, Krajský úřad Jihomoravského kraje či stavební úřad ÚMČ Brno-střed.“

Janáčkovo divadlo a očkovací centrum mohou fungovat i souběžně. „Vzhledem k tomu, že se jedná o místo zcela provozně oddělené od samotného divadla, případný návrat diváků do hlediště a umělců na scénu nezpůsobí žádné komplikace. Smlouva je uzavřena na dobu plnění účelu, pro který byla uzavřena, znamená to tedy, že dokud bude koho očkovat, bude k dispozici na vakcinaci,“ řekl radní pro kulturu Marek Fišer.

Předpokládaná kapacita očkovacího centra je až 1 500 lidí denně. Jeho provoz bude plně zajišťovat nezisková organizace Společnost Podané ruce ve spolupráci s Diecézní charitou Brno, financovat ho chce částečně z veřejného zdravotního pojištění, částečně pak z darů a dotací. Podané ruce nyní vedou jednání s krajským koordinátorem očkování Jihomoravského kraje o přidělení vakcín. „Společnost Podané ruce byla v Brně průkopníkem antigenního testování a například na výstavišti, kde úspěšně provozuje testovací centrum, jasně prokázala, že silný neziskový sektor může převzít část úkonů od přetíženého zdravotnictví, kterému je tímto z dlouhodobého hlediska potřeba ulevit. Stejně tak by to mělo fungovat i v případě očkování. Nejedná se o žádné místní specifikum, stejně to funguje například ve Vídni, která je partnerským městem Brna, nebo v celém Německu,“ dodala primátorka Markéta Vaňková.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...