SAKO Brno loni dodalo městu nejvyšší množství tepla v historii

Brno, 11. února 2021 - Druhý rekordní rok má za sebou městská společnost SAKO Brno. Za rok 2020 dokázala zpracovat 241 tisíc odpadu a do brněnských domácností dodat 1,2 milionu GJ tepla spolu s 47,7 GWh elektrické energie.

radiator teplo energie

„Obavy, že kvůli pandemii a ekonomickým restrikcím s tím spojených klesne počet navezeného odpadu a poptávka po vyrobeném teple, se nepotvrdily. Navzdory daným okolnostem jsme dosáhli rekordně vysoké produkce u většiny klíčových parametrů,“ uvádí Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno.

Množství energeticky využitého odpadu vzrostlo v meziroční srovnání o 3,6 % na 240 864 tun, dodaná elektřina dosáhla hodnoty 47 699 MWh. K výraznému nárůstu došlo u výroby a dodávky tepla. Zatímco roce 2019 SAKO Brno v zařízení na energetické využívání odpadu vyrobilo 2,4 milionů GJ tepla, z čehož přes 1 milion GJ putovalo zpět občanům ve formě tepelné energie, v roce 2020 výstupní teplo z kotlů vzrostlo ještě o sto tisíc GJ na 2,5 mil. GJ a dodané teplo se zvýšilo o 9 % na 1,159 mil. GJ, což představuje třetinu spotřeby tepelné energie domácností v Brně napojených na centrální zásobování teplem.

Kromě výroby energie dokáže zařízení na zpracování odpadu separovat také železo či hliník. V roce 2020 bylo takto připraveno k recyklaci 4 071 tun železa (meziroční nárůst o 16,5 %) a 511 tun neželezných kovů (nárůst o 21 %). „Všech uvedených hodnot bylo možné dosáhnout díky vysoké provozní spolehlivosti obou spalovenských linek (kolem 99 %), zajišťované důsledným a pravidelným servisováním,“ doplňuje Filip Leder.

„Tím, že Brno komunální odpad prakticky neskládkuje a dokáže plně využít energetický potenciál odpadu, zajišťujeme úsporu stále dražších fosilních paliv,“ říká Petr Hladík, 1. náměstek primátorky města Brna. Město Brno se přihlásilo k závazku do deseti let snížit emise CO2 nejméně o 40 %, k čemuž by chtěla přispět většina významných městských firem a institucí. „SAKO Brno je významným přispěvatelem k tomuto závazku. Přeměnou odpadu v teplo šetříme neobnovitelné fosilní zdroje energie, a tím, že odpad odkloníme od skládkování, zabráníme vzniku emisí metanu. Vlivem těchto faktorů dosahujeme roční úspory ekvivalentních emisí CO2 200 tisíc tun ročně. Po rozšíření kapacity zařízení na energetické využívání odpadu přineseme Brnu další dodatečnou úsporu na úrovni 140 000 tun ročně,“ zdůrazňuje Petr Hladík.

V oblasti energetického využívání odpadu SAKO Brno v roce 2020 dokončilo hned dva významné projekty, snižující energetickou náročnost výroby a emise. „Od listopadu máme v provozu velkokapacitní drtič, který zpracovává odpad třikrát rychleji než doposud. Dokáže podrtit až 25 tun odpadu za hodinu, poradí si i s odolnými materiály jako například pařezy či objemné kusy nábytku, které díky tomu nemusí skončit na skládce. Je méně náročný na údržbu i spotřebu energie,“ říká Filip Leder a zdůrazňuje, že „v projektovém rozpočtu ve výši 23. mil. Kč se jednalo o největší investici společnosti SAKO Brno za poslední roky“.

Druhou novinkou byla instalace absorpčního tepelného čerpadla, které je schopné vyrobit až 29 tisíc GJ tepla ročně. Jde o unikátní technologické řešení, v České republice první svého druhu, které dokáže transformovat dosud nevyužité odpadní teplo během procesu výroby elektrické energie na teplotu vhodnou k vytápění. SAKO Brno očekává, že jen za první rok provozu uspoří tepelné čerpadlo nejméně 1 900 tun CO2.

„V Brně má energetické využívání odpadu dlouhou tradici, neboť již v roce 1905 zde bylo zprovozněno první zařízení na území Rakouska Uherska, které umělo ze spalovaného odpadu vyrábět elektrickou energii,“ připomíná Filip Leder. Dnes je Brno jedním ze čtyř měst v ČR, která neukládají svůj odpad na skládky, ale vyrábí z něho teplo a elektřinu. Dalším pozitivem zařízení je přínos k energetické soběstačnosti Brna a funkční pojistka pro případ black outu.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...