Územní studie ukáže, jak by se měla rozvíjet lokalita Sadová nad Kociánkou

Brno, 25. května 2020 – Lokalita Sadová patří mezi významná rozvojová území pro bydlení. Většina plochy je již zastavěná a v její další části výstavba probíhá. Aby se vyvíjela v plně fungující rezidentní oblast, nechá si Brno vypracovat územní studii, která určí její deficity a navrhne možná řešení. Brněnští radní vybrali zhotovitele pro tuto veřejnou zakázku – stala se jím společnost MOBA studio, která podala nejvýhodnější nabídku.

uzemni studie sadovya

„Několik let probíhá v lokalitě Sadová intenzivní bytová výstavba. Místní obyvatelé však musí za službami, volnočasovými aktivitami či kulturou dojíždět do sousedních částí města. Naším cílem je ze Sadové vytvořit plnohodnotnou čtvrť s adekvátní občanskou vybaveností. Nejdříve si však musíme určit to, co zde chybí, a navrhnout rozumné řešení. Z tohoto důvodu si město nechá vypracovat územní studii, která tyto otázky zodpoví a zároveň bude sloužit jako podklad pro nový územní plán. Byl to také závazek, který jsme sdělili na místním projednání s veřejností na konci loňského roku,“ uvedl radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Zpracovatel územní studie zhodnotí dopravní napojení do okolních oblastí a možnosti vytvoření rekreačních stezek do přírody. Upřesní se také dopravní propojení s ulicí Okružní. „Studie se bude zabývat i zajištěním veřejné vybavenosti, jako jsou školy, obchody a další služby, a dostupností veřejných prostranství, hřišť pro děti a mládež, sportovišť a zastávek MHD. Cílem bude také dopravní prověření nutnosti vybudování mostu propojujícího Sadovou a Lesnou v novém územním plánu. Rádi bychom z této oblasti vytvořili samostatnou městskou zástavbu, kde by každý našel to, co potřebuje. Návrh územní studie opět plánujeme projednat s místními obyvateli,“ doplnil Filip Chvátal.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...