Na Sadové plánuje město postavit novou mateřskou a základní školu

Brno, 29. listopadu 2021 - Lokalita Sadová patří mezi významná rozvojová území pro bydlení. Většina plochy je již zastavěnáa v její další části výstavba probíhá. Vzhledem k živelnému rozvoji však v lokalitě chybí občanská vybavenost. Město zde proto plánuje výstavbu mateřské a základní školy, a to v koordinaci s realizací parku z projektu Dáme na Vás.

skola skolka sadova brno

„Na Sadové probíhá již roky intenzivní bytová výstavba, bohužel ale bez navazující občanské vybavenosti. Místní obyvatelé musí za službami, volnočasovými aktivitami či kulturou dojíždět do sousedních částí města. Tento stav chceme postupně napravit a pro zdejší rodiny s dětmi zde postavit mateřskou a základní školu. Aby byl projekt kvalitní, vypíšeme urbanisticko-architektonickou soutěž o návrh těchto školských zařízení,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.

Rozsah celého řešeného území včetně předprostoru ZŠ a MŠ Sadová je cca 3,4 hektary. „Pozemek při ulici Zaječí hora je v návrhu nového územního plánu určen jako plocha veřejné vybavenosti. Ta umožňuje areálovou zástavbu. Účelem a posláním soutěže, kterou bude organizovat Kancelář architekta města Brna, je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení a vybrat zpracovatele projektové dokumentace pro projekt výstavby MŠ a ZŠ Sadová. Předpokládáme, že bychom vítěze soutěže mohli znát v létě příštího roku,“ doplnil Petr Hladík, 1. náměstek primátorky.

Aby se lokalita Sadová vyvíjela v plně fungující oblast pro klidné bydlení i služby, nechalo město Brno vypracovat územní studii, která určuje její deficity a navrhuje možná řešení. „Jsem velice rád, že jsme našli takovou koncepci celého problematického území, kterou se podařilo úspěšně projednat i s veřejností. V územní studii jsme vymezili především nové plochy pro základní i mateřskou školu s adekvátními kapacitami pro celé území, novou plochu parku, zázemí pro obchody, společenské centrum a další služby. Zároveň se podařilo zvýšit dostupnost veřejných prostranství, hřišť pro děti a mládež, sportovišť, zastávek MHD a najít napojení rekreačních stezek do přírody. Studie odpověděla i na otázku nutnosti budování nového mostu na Sadové. Nyní logicky navazujeme s řešením nejakutnějšího problému v oblasti, a to je absence školy, školky a společenského sálu, jak jsme slíbili při zahájení prací na nové studii a novém územním plánu,“ konstatoval radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

„Co se týče předpokládané kapacity, mateřská škola by měla mít 5 tříd a základní škola 18 kmenových tříd. Velikost škol určuje predikce budoucí výstavby v lokalitě,“ upřesnil radní pro oblast školství Jaroslav Suchý.

Zdroj: Tiskové středisko Magistrátu města Brna


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...