Koronavirus: Brno-střed chce promíjet nájmy nebytových prostor

Brno, 28. dubna 2020 - Rada městské části Brno-střed schválila prominutí nájmů provozovatelům stravovacích služeb, maloobchodního prodeje a dalších služeb dotčených vyhlášením nouzového stavu a krizových opatření vlády souvisejících s prevencí šíření nákazy COVID-19.

podane ruce dohoda deal

Kompenzace se bude týkat podniků, které byly nuceny na základě usnesení vlády a ministerstev České republiky o přijetí krizových a mimořádných opatření přerušit nebo výrazně omezit provozování stravovacích služeb, maloobchodního prodeje a poskytování služeb v domech svěřených městské části Brno-střed.

„Nájemné budeme promíjet na základě konkrétních žádostí nájemců a týkat se bude období od 13. března až do dne, kdy formálně skončí úplné nebo výrazné omezení činnosti konkrétní provozovny,“ uvedl starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl.

Rada městské části souhlasí s prominutím nájemného u nebytových prostor v domech jí svěřených, a to ve výši zohledňující případnou kompenzaci ze strany státu. Vyčíslení výše prominutí nájemného bude proto provedeno ve chvíli, kdy žadatel městskou část vyrozumí o vyčíslení nároku na státní podporu, a to nejpozději do 30. listopadu 2020.

„Návrh Rady městské části Brno-střed na prominutí nájemného nyní předložím ke schválení na nejbližším zastupitelstvu. Podpora podnikatelů je v dnešních dnech velmi důležitá. Vnímáme jejich obtížnou situaci a chceme jim pomoci,“ doplnil Mencl.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...