Podváděli při přidělování městských bytů, nyní dostávají výpovědi

Brno, 19. listopadu 2022 – Rada městské části Brno-střed schválila první výpovědi z nájmu bytů, kde nájemce prokazatelně doložil k žádosti nepravdivé údaje, díky nimž dosáhl na přidělení bytu.

klice najem

Rada městské části Brno-střed jednomyslně schválila podání výpovědi z nájmu u tří bytů ve správě městské části, u kterých interní audit prokazatelně shledal a doložil, že nájemci ve svých žádostech uvedli nepravdivé informace, které jim dopomohly získat obecní byt. Zjištění těchto skutečností lze důvodně považovat za jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu dle § 2288 odst. 1 písm. d) občanského zákoníku, pro který je pronajímatel oprávněn vypovědět nájem bytu.

„Nájemci tří bytů, u kterých přistupujeme k výpovědi z nájmu, získali uvedením nepravdivých informací výhodu vyššího bodového hodnocení, na základě kterého byli vybráni k uzavření nájemní smlouvy. Zjištění těchto skutečností jednoznačně naplňuje definici jiného závažného důvodu pro vypovězení nájmu podle občanského zákoníku. Výpovědi rozešleme obratem,“ doplnil starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl.

Oddělení interního auditu kanceláře starosty nadále pokračuje ve třech započatých auditech, a to v kontrole žádostí o byty, které se mají aktuálně přidělovat, v systémovém auditu, který je zaměřený na identifikaci rizik v systému přidělování bytů k pronájmu, a v neposlední řadě v hloubkové kontrole žádostí o byt za období 2018–2022.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...