Brno podpoří šesti miliony sociální a zdravotnické projekty

Brno, 26. března 2020 - Město rozdělí dotace na konkrétní projekty organizacím, které provozují aktivity v oblastech pečovatelství, zdravotnické služby, prevence násilí, podpora rodin a aktivního stárnutí. Radní doporučují zastupitelstvu schválit tyto dotace na rok 2020.

doktor doktorka

„O dotace zažádalo přes 150 projektů. Mezi 117 projektů, které byly vybrány komisí, bude rozděleno celkem 6 027 100 korun. Tento krok ještě musí stvrdit zastupitelé,“ uvedl první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Dotace poputují na projekty do celkem pěti sociálně-zdravotnických oblastí, jsou jimi neformální pečovatelské služby, doplňující zdravotnické služby, prevence násilí v rodině a problematika domácího násilí, podpora rodiny, podpora aktivního stárnutí.

Finance obdrží mimo jiné tyto organizace: Lipka, Senioři České republiky (program Dotace na projekty v oblasti podpory aktivního stárnutí), Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, Diecézní charita Brno (program Dotace na projekty v oblasti podpory rodiny), SPONDEA, MAGDALENIUM (program Dotace na podporu prevence násilí v rodině, problematika domácího násilí), NADĚJE, Vodní záchranná služba Brno-město (program Dotace na činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna), Židovská obec Brno, Hospic sv. Alžběty (program Dotace na aktivity v oblasti podpory neformálních pečovatelů) a desítky dalších.

Cílem města je podpořit neformálně pečující osoby a také aktivity nestátních neziskových organizací, které se věnují těmto prospěšným činnostem. Dále město poskytne dotace organizacím, které doplňují zdravotnické služby na území města a tím zajišťují vyšší úroveň služeb.

Oblastí podpory jsou také projekty, které nabízejí v celém regionu nedostatečně zajištěné služby. Jde například o pomoc nevyléčitelně a duševně nemocným a dobrovolnickou, rehabilitační a edukační službu. Dále obdrží dotace organizace, které se zabývají prevencí násilí v rodinách, podporou rodin a aktivního stárnutí.

U všech žadatelů byla provedena důkladná předběžná veřejnosprávní kontrola, přičemž nebyly shledány žádné zásadní nedostatky.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...