Brno koupí za 50 milionů vybavení profesionálním i dobrovolným hasičům

Brno, 10. února 2019 – Už jim slouží hasicí a řezací zařízení, záchranné plavidlo nebo 25 sad dýchacích přístrojů, každá položka zhruba za milion korun. V nejbližších měsících by k nim mělo přibýt mimo jiné pět speciálních vozidel (CAS) v ceně minimálně 7 milionů za jedno. Letos má město Brno v plánu podpořit brněnské profesionální hasiče částkou 46,5 milionu korun, další tři miliony pošle prostřednictvím městských částí dobrovolným jednotkám (JSDH).

hasici haseni boriho lesa foto krystof turek

Brno dlouhodobě spolupracuje s profesionálními hasiči (HZS JMK). Přestože na práci a vybavení hasičů závisí životy, zdraví a nemalé hodnoty, ve státním rozpočtu není vyčleněn takový objem prostředků, aby bylo možno zajistit veškerou techniku a vybavení vhodné právě pro specifickou aglomeraci typu Brna – s množstvím lidí na relativně malém území, hustou zástavbou, výškovými budovami, ale i vysokým počtem takzvaných technických zásahů, jako je vyprošťování z výtahů, či otvírání bytů.

Do roku 2016 byla podpora města koncipována především formou prostředků na provoz jednotek dobrovolných hasičů, každoročními účelovými dotacemi na provoz HZS JMK a podporou různých konkrétních projektů. Situace se změnila, když brněnští zastupitelé v říjnu 2016 schválili Koncepci podpory požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve městě Brně.

Již dříve zakoupené i nové vybavení je majetkem města a je hasičům smluvně zapůjčeno. Nově nastavený systém zaručuje, že městem financované vybavení bude používáno HZS na území města a po vrácení od profesionálních hasičů jej využijí ještě JSDH v Brně.

„Pokračujeme v dlouholeté spolupráci města a hasičského záchranného sboru. Velice si cením práce hasičů, která není jednoduchá a rozhodně si zaslouží naši pozornost. Do budoucna bychom chtěli zajistit sboru podmínky pro další rozvoj, proto letos plánujeme nákup techniky a vybavení za 40 milionů korun,“ uvedla primátorka města Markéta Vaňková po návštěvě požární stanice v Lidické ulici.

„Velmi si vážíme vstřícného přístupu města Brna, který je podložen Koncepcí podpory požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve městě Brně. Vícezdrojové financování je pro nás klíčové a podpora města zvyšuje kvalitu našich služeb pro Brňany, ale také návštěvníky jihomoravské metropole,“ doplnil ředitel HZS JMK Jiří Pelikán.

Zdroj: MMB, foto: Kryštof Turek


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...