Brno investuje miliardu do výstavby kanalizace v pěti městských částech

Brno, 14. listopadu 2018 – V Bosonohách, Brně-jihu, Líšni, Tuřanech a Maloměřicích a Obřanech má v příštích letech vzniknout dohromady přes 15 kilometrů splaškové kanalizace, 10 kilometrů dešťové kanalizace a 5,6 kilometru vodovodu. Zadání zakázky na stavební práce, které se týkají výstavby a rozšíření kanalizací v pěti brněnských městských částech, schválili brněnští radní. Předpokládaná cena zakázky, na niž nyní město hledá zhotovitele, je miliarda korun.

kanal kanalizace

„Až bude projekt realizovaný, uleví se domácnostem, které se teď musejí starat o to, kdy vyvážet jímku a jak dále nakládat s odpady. Díky této nové etapě stavby kanalizace a souvisejícímu projektu stavby dvou retenčních nádrží bude systémem zpožďování a zadržování naředěných splaškových vod pokryto celé město. Jde o projekt důležitý pro čistotu vody v celém Brně,“ vysvětlil náměstek primátora pro oblast investic a dopravy Richard Mrázek.

Realizace zakázky se předpokládá od jara 2019 do prosince roku 2023, přesné termíny bude možné určit podle výsledků výběrového řízení. Projekt obsahuje pět dílčích částí. V Bosonohách zahrnuje dostavbu oddílného kanalizačního systému, v Líšni dostavbu splaškové kanalizace. V Maloměřicích a Obřanech se investice týká dostavby stokové sítě. V Tuřanech bude odkanalizována místní část Dvorska a v části Brno-jih pak bude dostavěna kanalizační síť včetně komunikace.

S budováním nové kanalizace souvisí i stavba dvou nových retenčních nádrží, které zabrání odtoku splaškových vod při deštích přímo do řek a umožní zadržování splaškových vod i za prudkých dešťů. Splaškové vody pak nebudou přepadávat do vodních toků, ale postupně se budou uvolňovat do čistírny, jakmile to její kapacita dovolí. Nová koncepce zabrání zhoršování kvality vody v brněnských řekách a zasakování odpadních vod do okolního prostředí. Výběrové řízení na stavbu těchto nádrží nyní probíhá.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...