V Bohunicích vyroste nové vzdělávací centrum pro záchranáře

Brno, 11. listopadu 2018 – V Brně-Bohunicích vyroste nové vzdělávací a výcvikové centrum pro záchranáře. Jeho výstavba začala symbolickým poklepem základního kamene v pátek 9. listopadu.

bohunice zzs jmk nove skolici centrum

„Díky novému středisku a moderním technologiím bude možné za pomoci sofistikovaných simulačních modelů procvičovat stavy, se kterými se zdravotníci zcela běžně při poskytování přednemocniční péče nesetkávají. Stejně tak bude umožněno simulovat autentické podmínky zásahů při mimořádných událostech. Díky projektu bude zajištěna ještě vyšší míra připravenosti záchranářů k rychlému a efektivnímu poskytnutí první pomoci těm, kdo to budou potřebovat,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

Neustálé vzdělávání zdravotníků je to, na čem si jihomoravská záchranka velmi zakládá. Zajišťuje již několik let vlastními silami výuku zdravotníků ve výjezdových skupinách, zároveň i výuku příslušníků ostatních složek Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje, ale také například studentů středních zdravotnických škol i lékařských fakult působících v České republice.

Teoretická výuka se převážně uskutečňuje v přednáškovém sálu, který byl vybudován v hlavním sídle organizace v Brně-Bohunicích. V této budově sídlí i výjezdové skupiny pro jižní a jihozápadní část brněnské aglomerace, krajské zdravotnické operační středisko, vedení ZZS JMK a veškerá administrativa. Praktická výuka je pak zajišťována v nevyhovujících sklepních prostorách, původně určených k jinému účelu.

„Nedostačující kapacity pro výuku nás přiměly k rozhodnutí doplnit bohunický areál o vzdělávací středisko, které umožní zkvalitnit podmínky pro realizaci výukových a výcvikových programů. Jejich cílem je zvýšit připravenost k poskytování přednemocniční neodkladné péče o obyvatelstvo a návštěvníky Jihomoravského kraje i k řešení mimořádných událostí,“ vysvětluje ředitel jihomoravské záchranky Milan Klusák.

Projekt řeší umístění dostavby vzdělávacího střediska v bezprostřední návaznosti na stávající vstupní komunikační halu hlavní budovy, která sousedí s přednáškovou posluchárnou a jejím přestávkovým a hygienickým zázemím.

Novým objektem bude dvoupodlažní výcviková simulační hala, přístupná i z úrovně nádvoří, dále učebny pro teoretickou výuku, simulační místnosti pro nácvik mimořádných událostí. V nástavbě nad sjezdovou rampou budou situovány učebny určené pro práci s pokročilými trenažéry. To vše na více než 736 m2 užitné plochy.

 


Související články: