Představujeme městské části - Žebětín

Brno, 21. října 2013 - Žebětín se rozprostírá na březích Žebětínského potoka v západní části Brna. Jeho historie sahá do dávné minulosti. V severní části obce v trati Na Drdi se našlo rozsáhlé sídliště prvních zemědělců, lidu volutové a neolitické moravské malované keramiky z doby 3 000 let před Kristem. Ve východní části obce pak bylo objeveno pozdně keltské sídliště z 2.–3. století po Kristu.

MC Zebetin kostel01 250

První konkrétní zmínka o Žebětínu je uvedena na listině vydané v Brně roku 1235 Přemyslem, markrabětem moravským. Mezi svědky je uveden Hostislav ze Žebětína. Původně se v Žebětíně nacházely samostatné dvory, které od roku 1370 patřily pod tři různé správy – ke klášteru sv. Tomáše v Brně, k hradu Veveří a k hradu brněnskému a pak ke klášteru na Starém Brně. Ke sloučení všech tří dílů došlo v roce 1848. V roce 1971 byla obec připojena k Brnu a v roce 1990 došlo k obnovení úřadu.

MC Zebetin 2  mistni krojeŽebětínské kroje. Foto archív MČ

Žebětín patří k největším částem Brna rozlohou a k nejmenším počtem obyvatel, přestože se jejich počet zvýšil za posledních 15 let na dvojnásobek, asi na 3 700. Za postupným růstem obyvatel stojí zástavba zemědělské půdy a uličních proluk. Loni přibyly další nové ulice v lokalitě Kamechy, která leží ze dvou třetin na katastru Žebětína, z jedné třetiny na katastru sousední Bystrce. Výstavba je v Žebětíně téma vůbec nejskloňovanější. A to už od roku 1990, kdy se začalo s budováním splaškové a dešťové kanalizace. Souběžně s tím docházelo k dalším stavbám, plynofikaci obce, rekonstrukci nebo prodlužování vodovodních řadů, rekonstrukci a prodlužování veřejného osvětlení, pokládce telefonních kabelů, optického kabelu, opravám a budování komunikací. Toto budování základní infrastruktury komplikovalo i ulehčovalo život občanům.

MC Zebetin  1 kostel460Kostel sv. Bartoloměje na Křivánkově náměstí. Foto Václav Kříž

Největší radost měli učitelé, rodiče a děti. Mateřská škola vyrostla v sedmdesátých letech zejména díky vydatné brigádnické pomoci místních občanů. Od roku 1977 sloužily dětem tři třídy. V posledních deseti letech k nim přibyly další dvě a školka se dočkala zateplení, opravy střechy i fasády, nových herních prvků v zahradě, dopravního hřiště, environmentální zahrady, opravy kuchyně i nového vnitřního vybavení. A protože děti nejlépe ocení naše snahy, připravujeme úpravu zahrady s využitím finančních prostředků EU.

MC Zebetin 3 nova skolaNová základní škola na ulici Otevřené. Foto Ivana Faktorová

Základní školu měl Žebětín už v 17. století. Dvě budovy, ve kterých se učilo do loňského roku, nesplňovaly hygienické požadavky a nestačily ani kapacitně. Proto zejména starousedlíci velmi ocenili, když se konečně skoro po 70 letech úsilí dočkali stavby nové školní budovy. Její dveře se otevřely právě loňského září prvním žákům. Budova byla zčásti financována z prostředků EU. V současnosti bychom k ní rádi přistavěli venkovní hřiště, opět s využitím prostředků EU. Přestože výstavba byla dosud prioritou, mysleli jsme i na ostatní oblasti života, hřiště, orientační systém, vánoční výzdobu, sakrální památky či přístřešky k zastávkám. Hasiči se dočkali rozšíření zbrojnice i nových aut.

MC Zebetin 5 vylovVýlov plevelných ryb. Foto archív MČ

K Žebětínu patří také některé přírodní památky, rybník s chráněnými živočichy, především ropuchami, Pekárna či Augšperský potok, obklopený krásnými lesy a sahající až k nejzápadnější části Žebětína, kde v osmdesátých letech vyrostl autodrom. Nezapomínáme ani na udržování tradic. Na Bartolomějské hody obléká sice chasa kyjovské kroje, ale na ranní mši nebo další významné události kroje žebětínské. I vlajka a znak Žebětína vycházejí z historie. Místní kostel založila Eliška Rejčka a po rozšíření v letech 1922–1923 byl prvním postaveným kostelem v nově vzniklém Československu. Tradicí se v Žebětíně staly jarní a podzimní výstavy květin, ovoce, zeleniny, předvánoční výstava betlémů, rozsvěcování vánočního stromu nebo silvestrovský ohňostroj. V posledním dni roku se společně scházíme na náměstí. Tato poslední tradiční akce nás tak trochu vrací do doby, kdy byl ještě Žebětín malou obcí, kde se všichni znali. Na letošní bilancování v poslední prosincový den se obzvlášť těším. Uzavřeme jednu velmi dlouhou stavební „kapitolu" a začneme psát zcela novou.

Ing. Vít Beran, starosta MČ Žebětín

Vyšlo v Brno Business & Style

Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...