Představujeme městské části - Brno-střed: Pestrý život v centru dění

Brno, 23. ledna 2014 - Centrem Brna projde nebo projede každý den, řečeno s nadsázkou, prakticky každý Brňan i mnohý Jihomoravan. Míří s dětmi do školy, za studiem, za prací nebo za zábavou a velkou část veřejných služeb i volnočasových, rekreačních a společenských aktivit pro ně zajišťuje radnice městské části Brno-střed.

6 vanoce-na-zelnaku-01

Školky a školy

Městská část Brno-střed je zřizovatelem celkem 11 základních škol a 19 mateřských škol a 6 školních jídelen. Jak ukazují statistické údaje, služby našich školských zařízení zdaleka nevyužívají jen děti a jejich rodiče z městské části Brno-střed. Důvodem je jejich dobrá dostupnost, kapacita, vybavenost a nesporná kvalita školských zařízení. Do školek v městské části Brno-střed nastoupilo s novým školním rokem 657 nových dětí. Školky v největší městské části tak přijaly takřka 76 % přihlášených dětí, což je zdaleka nejvíc v rámci celého Brna. Přijato bylo navíc 111 dětí mimobrněnských či z jiných brněnských městských částí. I přes tyto úspěchy radnice Brno-střed chystá další navýšení kapacit v mateřských školách na příští školní rok. Do prvních tříd letos nastoupilo také přes 700 prvňáčků. Obecně se dá říci, že investice do rozvoje školství patří k prioritám radnice Brno-střed.

Parky a dětská hřiště

Na území městské části Brno-střed se nachází přes sedmdesát parkově upravených ploch celoměstského významu. S výjimkou Denisových sadů, Studánky, Lužánek a parku pod Špilberkem je většina parků v centru ve správě městské části Brno-střed. Parky u Anthroposu, na Moravském náměstí, na Obilním trhu, na náměstí 28. října nebo na Kraví hoře jsou příjemnými oddychovými místy. Také do úprav a rozvoje parkových ploch, které spravuje městská část Brno-střed, jsou každoročně investovány nemalé finanční prostředky.

7 detske-hriste-obilni-trhDětské hřiště na Obilním trhu

Letos na podzim například získal novou dominantu park na Kraví hoře, když nákladem přes jeden milión korun zde radnice zrekonstruovala zdevastovanou nádrž z roku 1962. Výsledkem je proměna nevzhledné betonové ruiny v biotopové jezírko s populací silně ohroženého druhu živočicha, ropuchy zelené. Radnice posílila rekreační a volnočasovou funkci parku také rekonstrukcí sportoviště, dětského hřiště a instalací solitérního herního prvku.

Ve veřejné zeleni městská část provozuje téměř 30 dětských hřišť. Většina z nich prošla v uplynulých letech rekonstrukcí nebo byla úplně nově postavena tak, aby byla co nejatraktivnější a odpovídala současným požadavkům na herní prvky a vybavení dětských hřišť. Samozřejmostí je i co nejkvalitnější provedení z materiálů, jako jsou ocel, vysokotlaký laminát nebo například lana s ocelovým jádrem, která jsou odolná proti vandalismu, mají minimální nároky na údržbu a jsou certifikovaná ve smyslu příslušných norem vztahujících se k herním prvkům.

2 budova-radnice-brno-stredRadnice Brno-střed

Slavnosti, trhy a festivaly

Radnice městské části Brno-střed je momentálně asi nejvýznamnějším pořadatelem slavností, trhů a festivalů na veřejných prostranstvích v centru Brna. Hned na jaře ožívá náměstí Svobody prvním jarmarkem, kterým jsou Velikonoční slavnosti. Zpestřit prázdniny obyvatelům Brna i turistům si klade za cíl festival Léto v centru, který se zčásti koná na pláži na náměstí Svobody a zčásti v parku na Moravském náměstí. Podzim patří Festivalu v centru dění, který desítkám tisíc lidí postupně v centru Brna nabízí Slavnosti piva, Slavnosti jídla, Slavnosti vína a Slavnosti řemesel. Vyvrcholením celoročního dění jsou pak Vánoce na Zelňáku, které se letos konají už popáté. Všem těmto akcím je společné to, že nabízejí kvalitní, prověřené a pečlivě vybrané prodejce a kultivovaný doprovodný program, v němž se představují především hudební, divadelní a folklórní soubory.

5 slavnosti-trhy-a-festivaly-slavnosti-vina
Slavnosti vína na náměstí Svobody

3 park-kravi-hora-01
Park na Kraví hoře

Sportovní a rekreační areál na Kraví hoře

Velkou chloubou městské části Brno-střed je Sportovní a rekreační areál Kraví hora. Jeho dominantou je unikátní plavecký bazén, který je dílem architektonickému ateliéru D.R.N.H a který byl slavnostně otevřen v květnu 2004. Tato stavba získala několik architektonických ocenění. Kromě krytého bazénu, který je v provozu celoročně, disponuje areál i venkovním koupalištěm. Nabídka sportovních a rekreačních aktivit je na Kraví hoře navíc postupně dlouhodobě rozšiřována. Návštěvníci mohou využívat multifunkční hřiště s umělým povrchem pro míčové hry (malá kopaná, házená, volejbal, nohejbal), travnaté herní hřiště, 2 kurty pro plážový volejbal a v zimě také malé kluziště.

Zážitky malé i velké

Velkou péči věnuje radnice městské části Brno-střed dětem, rodinám, studentům a seniorům. Prostřednictvím svého kulturního a vzdělávacího střediska provozuje jedno ze dvou brněnských dětských divadel Divadlo Polárka. O náplň volného času dětí i seniorů se stará Centrum volného času Botanka na Botanické ulici a pestrý kulturní program prakticky pro všechny věkové kategorie návštěvníků připravuje Klub Leitnerova. Kulturní a vzdělávací středisko také organizuje množství akcí pro rodiče s dětmi, jako jsou například Karneval na radnici, Kuličkiáda, Dětský den Brna-střed, Hvězdy nad Kraví horou, Den radnice, Drakiáda na Kraví hoře, Halloween, Lampioňák nebo Mikulášoviny na radnici. Především pro starší generaci jsou připravovány přednášky a hudební pořady Posezení u cimbálu nebo Filharmonie Brno seniorům.

4 sportovni-a-rekreacni-areal-kravi-hora-02Sportovní a rekreační areál na Kraví hoře

8 zazitky-pro-male-i-velke-hvezdy-nad-kravi-horou-01
Zážitky pro malé i velké – Hvězdy nad Kraví horou

Více informací o dění v městské části Brno-střed a pozvánky na chystané akce a aktivity můžete získat prostřednictvím webových stránek www.stred.brno.cz. K dispozici je také Zpravodaj městské části Brno-střed, který je dostupný jednak prostřednictvím webu radnice a jednak ve třiceti stojanech v centru Brna. Pokud si najdete cestu na některou z našich akcí nebo třeba do některého z našich sportovních, kulturních či volnočasových zařízení, budeme rádi.

Mgr. Libor Šťástka
starosta městské části Brno-střed

Městská část Brno-střed

Brno-střed je od roku 1990 jednou z 29 městských částí, a jak už její název napovídá, zabírá centrální prostor statutárního města Brna. Je největší městskou částí a žije v ní kolem 90 000 obyvatel. Městská část Brno-střed je přirozeným turistickým, kulturním, vzdělanostním a obchodním centrem jihomoravské metropole. Na území Brna-středu se nachází většina významných brněnských památek, mnoho škol, dopravní uzel v podobě vlakového i autobusového nádraží, ubytovací kapacity, několik nákupních center, bezpočet restaurací a dalších služeb, veletržní areál, množství divadel, muzeí či klubů, dva plavecké areály, kluziště, ale třeba také ústřední brněnský hřbitov.

Městská část Brno-střed je zřizovatelem téměř čtyřiceti příspěvkových organizací. Jde o více než tři desítky mateřských a základních škol a školních jídelen, dále o Sportovní a rekreační areál Kraví hora, který provozuje stejnojmenný plavecký areál, kluziště, hokejovou halu a skatepark, a o Kulturní a vzdělávací středisko, pod které spadá Divadlo Polárka, Centrum volného času Botanka a Klub Leitnerova. Nejen pro své obyvatele pořádá radnice městské části Brno-střed různé slavnosti, trhy a festivaly, aktivity pro rodiny či programy pro seniory. Pro ně je i vykonávána pečovatelská služba, a to jak prostřednictvím terénní práce, tak ve střediscích osobní hygieny, v Centru denních služeb a v pěti domech s pečovatelskou službou. Radnice také podporuje činnost několika klubů seniorů.

Za důležitou prioritu je na Brně-střed považována péče o veřejnou zeleň a o významné parkové plochy, jako jsou parky na Moravském náměstí, Obilním trhu, na náměstí 28. října, na Kraví hoře či park Anthropos. Současně jsou nemalé finanční částky a péče vynakládány na revitalizaci a údržbu dětských hřišť a herních prvků v těchto parcích.

Další významnou aktivitou radnice je podpora občanských aktivit a neziskového sektoru, a to jak prostřednictvím dotací, tak formou různých úlev, propagační či organizační pomoci. K zásadním povinnostem městské části patří též správa poměrně velkého bytového fondu, spolupráce s městskou policií na zajištění bezpečnosti a ochrany majetku a čištění a úklid komunikací.
Pro zajištění informačního servisu občanů je provozován webový portál a vydáván Zpravodaj městské části Brno-střed.
Vyšlo v Brno Business & Style

Související články: