Jak se žije v Židenicích, Černovicích a Slatině?

Brno, 6. listopadu 2012 - V našem volném cyklu, v němž postupně chceme představit všechny brněnské městské části, jsme se pomyslně posunuli opět o kousek na východ a chtěli jsme tentokrát nahlédnout do života Židenic, Černovic a Slatiny. Bohužel městská část Židenice naši snahu o spolupráci striktně odmítla, takže o tom, co těší nebo trápí obyvatele této městské části, se ostatní Brňané nedovědí nic. O to raději představujeme původní příměstské obce a nyní tradiční městské části Černovice a Slatinu.

03-MC_Cernovice_hody

Černovice

Černovice patří historicky mezi nejstarší městské části Velkého Brna. První zmínka o Černovicích se datuje k roku 1304, takže v roce 2004 jsme slavili 700. výročí. Rozlohou i počtem obyvatel patří Černovice mezi středně velké městské části. Do roku 1919 byly samostatnou obcí a v témže roce s mnoha jinými obcemi byly připojeny k Brnu. Pro Černovice byla dlouho charakteristická zemědělská produkce, která byla v 19. a 20. století doplněna i rozsáhlou průmyslovou výrobou, která se extenzívně rozšiřovala až do poloviny 20. století.

03-MC_Brno_Cernovice-radnice468Radnice v Černovicích

Staré Černovice, jejichž název se používá i v současnosti, se zemědělskou zástavbou a s návsí, v jejímž středu stával až do roku 1960 kostel, tvořily historicky nejstarší část obce, zabývající se převážně zemědělstvím. Nové Černovice si svým stavebním vývojem prošly odlišně, protože šířící se zástavba vznikala kolem Lutzovy strojírny, později První brněnské strojírny. Rozvoj průmyslové výroby s sebou nesl růst počtu pracovních sil, zejména v první polovině 20. století. Ke konci padesátých let měly Černovice přes 10 tisíc obyvatel a v té době vznikla v Černovicích první sídliště, dolní s ulicemi Blatouchovou, Kováckou a Přední a horní panelové sídliště s ulicemi Krausovou, Kneslovou a Olomouckou. S plánováním další průmyslové zóny jižním směrem (Nová Mosilana, Vinohradská 2ulice) došlo k utlumení bytové výstavby a v některých částech Černovic byla Útvarem hlavního architekta města Brna vyhlášena stavební uzávěra. Po roce 1989 došlo k přehodnocení původních rozhodnutí. Stavební uzávěra byla zrušena a došlo také k ukončení skládkování komunálního odpadu do míst po vytěžení štěrku a písku v oblasti dobývacích prostor Pískovny, kde byly zahájeny rekultivační práce včetně závozu ekologicky nezávadnou zeminou. Vznikla nová výstavba obytných domů a také domu s pečovatelskou službou ve Starých Černovicích na území Dvouřádky. Další výstavba obytných domů a rodinných domků je plánována v lokalitě Na Kaménkách za Psychiatrickou léčebnou. Tím dojde k propojení obytné zástavby Nových a Starých Černovic. Průmyslová zóna se posunula od obytné části za městský okruh východním směrem a po roce 2000 vznikla takzvaná Černovická terasa, která zasahuje i do MČ Brno -Slatina. Výstavbou této průmyslové lokality, v níž podnikaji například společnosti Daikin, Bosh, Kompan, Wistron, Bomar, Nitto Denko a další, vzniklo podstatné množství pracovních příležitostí pro absolventy brněnských vysokých škol i pro dělnické kategorie.

03-ZS_Cernovice468Základní škola v černovické Kneslově ulici

Městská část provedla v letech 2005–2007 regeneraci bytových domů sídlištního typu. Od letošního roku do roku 2015 provede v těchto domech modernizaci bytových jader včetně společných rozvodů kanalizačních odpadů a vzduchotechniky. Také ve svěřených školských zařízeních byly provedeny potřebné dostavby a modernizace včetně navýšení počtu tříd v mateřských školách. Občané potřebují nejen příjemný domov a vzdělávací zázemí pro své děti, ale i místa pro relaxaci. Pro občany, kteří si rádi vypěstují vlastní produkty, slouží zahrádkářské kolonie v Nových i Starých Černovicích. V letošním roce se buduje při ulici Mírová Areál volného času u pramene sv. Floriána, který zahrnuje 2 hřiště pro míčové hry, dětské hřiště s hracími prvky pro menší děti, vodní nádrž, cyklostezku a odpočívadlo. Občanům bude sloužit od příštího roku. V ZŠ Řehořova dokončujeme půdní vestavbu a v prvním čtvrtletí letošního roku byla v nově vybudovaných prostorách otevřena pobočka Knihovny Jiřího Mahena. Bývalé prostory knihovny budou po rekonstrukci poskytovat zdravotní péči. V kulturní oblasti městská část obnovila tradice Pouti sv. Floriána, Černovických hodů, Pálení čarodějnic, Den dětí a nově pořádá každoročně Černovický košt slivovice a jiných ovocných destilátů.

MC_Cernovice__starosta
Jiří Hladík, starosta MČ Černovice

Foto Miroslav Kubík


Slatina

Slatina je rozmístěna na východním okraji Brna a počtem občanů patří ke středně velkým městským částem. Na jejím území lze pozorovat dávné osídlení a po staletí byla důležitým místem na cestě, která spojovala jih Moravy s jejím severem, především s Olomoucí. V nedávno minulé době obyvatelé zemědělské obce začali přecházet z polí do brněnských továren a původní charakter Slatiny se od základu změnil. Nyní je Slatina moderní městskou částí s dynamickým územním rozvojem, s optimální občanskou vybaveností i s bohatým společenským, sportovním a kulturním životem.

03-MC_Slatina_kaplicka468
Historická slatinská kaplička

Dnešní území Slatiny bylo kdysi zalito mořem a po něm zde vznikaly močály-slatiny, podle kterých zřejmě vzniklo i její pojmenování. Archeologické nálezy ukázaly a potvrdily osídlení Slatiny od dávných dob, zejména na Stránské skále a na Švédských šancích, kde existovala sídliště velkého rozsahu. První doložená písemná zmínka o Slatině je z roku 1306, před šesti lety tedy tato městská část vzpomněla 700 let od svého vzniku. V průběhu let se měnili světští i církevní majitelé obce, až po roce 1848 si obec zvolila zastupitelstvo v čele se starostou a radními. Tendence postupného přibližování k městu Brnu pokračovala po zavedení autobusového a později trolejbusového spojení, kdy mnozí občané Slatiny nacházeli obživu v brněnském průmyslu. Srdcem života městské části a přirozeným centrem propojení staré a nové Slatiny se stalo nově zbudované Přemyslovo náměstí s navazujícím parkem, hotelem, restauracemi a s různými službami. A hlavně je místem, kde se schází občané v příjemném prostředí na lavičkách pod stromy, zatímco děti dovádějí kolem vodotrysku.

03-Slatina-Premyslovo_namesti468Přemyslovo náměstí je nyní novou dominantou Slatiny

Na náměstí se již čtvrtým rokem konalo Slatinské kulturní léto, na kterém vystupují známé orchestry a soubory i děti ze slatinských škol a školek. Občanská vybavenost Slatiny nabízí vše, co místní obyvatelé potřebují ke klidnému a spokojenému bydlení. Jsou tu dvě základní a jedna střední škola, tři mateřské školy, lékařské ordinace, tři supermarkety obchodních řetězců, šest autosalónů, řada restaurací a hlavně dobrá dopravní propojenost městskou hromadnou dopravou a blízko je dálnice i letiště. Mládež může sportovat nebo si hrát a dospělí mohou chodit na procházky a odpočívat na nedávno zbudované Terénky, jejichž výstavba byla financována Evropskou unií. O mimoškolní zájmy dětí se po celý rok stará v různých kroužcích a dalších aktivitách slatinská Fantázie, pobočka Domu dětí a mládeže Junior. Ve Slatině existuje také bohatý společenský život. Po desítky let zde působí ochotnické Divadlo J. K. Tyla, mnoho úspěchů má za sebou Sportovní klub SK Slatina, minulostí Slatiny se systematicky zabývá Slatinský historický klub a aktivní je také klub důchodců. O udržení historických zvyků se stará skupina mládeže, která výsledky svého snažení prezentuje každoročně na tradičních hodech.

03-MC_Slatina_Novostavby468Nová bytová výstavba ve Slatině

Ze Slatiny se stává dobré místo k bydlení. Přispěla k tomu i v několika minulých letech uskutečněná kompletní revitalizace staršího cihlového a novějšího panelového sídliště. Do modernizace těchto domů byly zahrnuty nejen vnitřní úpravy, ale především zateplení a barevné řešení obvodových stěn, výměna oken, dveří, izolace proti vlhkosti a další práce. V současné době se opravují chodníky, budují se nová parkoviště a upravují se dětská hřiště. Mohutný bytový rozvoj posledních let se nevyhnul ani Slatině. Výstavba nových bytových a rodinných domů se soustředila do oblasti směřující k dálnici a k letišti, kde řada domů se stovkami bytů je již obydlena a další jsou rozestavěné. Na tomto území se také staví reprezentativní polyfunkční soubor nazvaný Brno Eastgate Office Park, který počítá s využitím pro obchod, služby, školicí a ubytovací kapacity a bude důstojným vstupem do města Brna. Samostatnou kapitolou v rozvoji Slatiny je investiční záměr týkající se prostoru vzniklého po demolici bývalých slatinských kasáren. Budou zde stát bytové domy, které dnes už pomalu vyrůstají, administrativní dům s kancelářemi, obchody, restaurací a mateřskou školou, objekt sportovního centra s venkovními sportovišti a samostatné obchodní centrum. Ze Slatiny, původně zemědělské obce na okraji města, se postupem času stala moderní městská část, která plně odpovídá rozvoji Brna. Zásadním cílem slatinské radnice je, přes problémy se stále narůstající dopravní zátěží, způsobenou blízkostí průmyslových zón, vytvářet příjemné a bezpečné zázemí a domov občanům, aby Slatina byla dnes i v budoucnu dobrou adresou k životu a bydlení.

MC_Slatina_starosta
Jiří Ides, starosta MČ Slatina

Materiál připravila Alena Štěpánková
Vyšlo v Brno Business & Style


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...