Brownfields: Hnědá pole dostávají barvu

Brno, 22. května 2013 - Slovo brownfields pochází z angličtiny, znamená v doslovném překladu hnědá pole a toto označení vychází z barvy těchto území na leteckých či satelitních snímcích. V dnešní urbanistice je to užívaný terminus technicus, který označuje pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svoji funkci a využití, jsou opuštěné, nevyužité a často mají ekologickou zátěž a stojí na nich zdevastované výrobní či jiné budovy.

Vankovka250

Velmi často jsou to nefunkční průmyslové areály, nepoužívané drážní pozemky, pozemky dříve využívané v odpadovém hospodářství, bývalé vojenské prostory a území s rozpadávajícími se obytnými či dopravními stavbami. Za brownfields jsou však považovány i vybydlené městské čtvrti, ghetta či slumy bez větší ekologické zátěže, takzvané brownfields sociální.

Vankovka-puvodniVaňkovka - původní stav

Rekonstrukce či revitalizace takových oblastí k novému efektivnímu využívání se stala jedním z moderních urbanistických trendů. Brno má s revitalizací brownfields v posledních letech velmi dobré zkušenosti. Skvělým příkladem může být areál brněnské Vaňkovky, který se stal za pouhých osm let svého nového fungování neodmyslitelným centrem obchodního a společenského života Brna.

Brownfields-elektrarnaArchív města Brna (Městská elektrárna) před...

Brownfields-elektrarna po... a po přestavbě

Stejně úspěšně dopadla i rekonstrukce areálu Jihomoravské plynárenské na stejnojmenné ulici mezi Špitálkou a Tkalcovskou ulicí a revitalizace areálu bývalých městských jatek v oblasti Masné ulice. A podobně úspěšně si vedlo Brno i při rekonstrukci sociálních brownfields v ulicích mezi Cejlem a Francouzskou ulicí.

Brownfields-jatka predAreál městských jatek v původním stavu

Brownfields-jatka po
Po přestavbě

O všech těchto projektech a jejich realizacích jsme vás podrobně informovali v několika minulých číslech. Nyní vám chceme představit další úspěšné projekty, které zkrášlily Brno v posledních měsících a na jejichž výsledné podobě se stále ještě pracuje.

Brownfileds-celekAreál Slatina před revitalizací

Brownfields-areal JMP
Areál Jihomoravské Plynárenské po přestavbě

Mezi ty nejzajímavější patří Areál Slatina. Tato bývalá slévárna v sousedství nynější Černovické terasy prošla v 90. letech restrukturalizací výroby, spojenou nakonec s jejím celkovým útlumem. Nově vzniklá dceřiná společnost AREAL SLATINA, a.s., přeměnila celý prostor na centrum pro lehkou výrobu, skladování, administrativu, výzkum a vývoj. V komplexu se nyní nachází 12 hlavních nájemních budov a nedávno zahájila společnost výstavbu první desetipodlažní budovy pro rozšíření technologického parku v zóně Černovické terasy.

Alena Štěpánková
Foto: Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna

Vyšlo v Brno Business & Style

Související články:
5G

Proč je 5G budoucností smartphonů

Jsme na vrcholu nové éry bezdrátových technologií. Nová generace celulárních sítí, známá jako 5G, slibuje zásadní upgrade oproti současným 4G LTE sítím. Díky maximální rychlosti až 10 gigabitů za sekundu bude 5G výrazně rychlejší než nejrychlejší domácí širokopásmové připojení. Ale rychlost je jen jedním ze způsobů, jak 5G změní smartphony. Zde je šest výhod 5G, o kterých by měl vědět každý uživatel smartph...