Brownfields: Hnědá pole dostávají barvu

Brno, 22. května 2013 - Slovo brownfields pochází z angličtiny, znamená v doslovném překladu hnědá pole a toto označení vychází z barvy těchto území na leteckých či satelitních snímcích. V dnešní urbanistice je to užívaný terminus technicus, který označuje pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svoji funkci a využití, jsou opuštěné, nevyužité a často mají ekologickou zátěž a stojí na nich zdevastované výrobní či jiné budovy.

Vankovka250

Velmi často jsou to nefunkční průmyslové areály, nepoužívané drážní pozemky, pozemky dříve využívané v odpadovém hospodářství, bývalé vojenské prostory a území s rozpadávajícími se obytnými či dopravními stavbami. Za brownfields jsou však považovány i vybydlené městské čtvrti, ghetta či slumy bez větší ekologické zátěže, takzvané brownfields sociální.

Vankovka-puvodniVaňkovka - původní stav

Rekonstrukce či revitalizace takových oblastí k novému efektivnímu využívání se stala jedním z moderních urbanistických trendů. Brno má s revitalizací brownfields v posledních letech velmi dobré zkušenosti. Skvělým příkladem může být areál brněnské Vaňkovky, který se stal za pouhých osm let svého nového fungování neodmyslitelným centrem obchodního a společenského života Brna.

Brownfields-elektrarnaArchív města Brna (Městská elektrárna) před...

Brownfields-elektrarna po... a po přestavbě

Stejně úspěšně dopadla i rekonstrukce areálu Jihomoravské plynárenské na stejnojmenné ulici mezi Špitálkou a Tkalcovskou ulicí a revitalizace areálu bývalých městských jatek v oblasti Masné ulice. A podobně úspěšně si vedlo Brno i při rekonstrukci sociálních brownfields v ulicích mezi Cejlem a Francouzskou ulicí.

Brownfields-jatka predAreál městských jatek v původním stavu

Brownfields-jatka po
Po přestavbě

O všech těchto projektech a jejich realizacích jsme vás podrobně informovali v několika minulých číslech. Nyní vám chceme představit další úspěšné projekty, které zkrášlily Brno v posledních měsících a na jejichž výsledné podobě se stále ještě pracuje.

Brownfileds-celekAreál Slatina před revitalizací

Brownfields-areal JMP
Areál Jihomoravské Plynárenské po přestavbě

Mezi ty nejzajímavější patří Areál Slatina. Tato bývalá slévárna v sousedství nynější Černovické terasy prošla v 90. letech restrukturalizací výroby, spojenou nakonec s jejím celkovým útlumem. Nově vzniklá dceřiná společnost AREAL SLATINA, a.s., přeměnila celý prostor na centrum pro lehkou výrobu, skladování, administrativu, výzkum a vývoj. V komplexu se nyní nachází 12 hlavních nájemních budov a nedávno zahájila společnost výstavbu první desetipodlažní budovy pro rozšíření technologického parku v zóně Černovické terasy.

Alena Štěpánková
Foto: Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna

Vyšlo v Brno Business & Style

Související články: