Finanční ředitelství prominulo brněnskému soudu většinu z dvoumiliardové pokuty

Brno, 4. září 2012 (MEDIAFAX) - Generální finanční ředitelství prominulo Krajskému soudu v Brně tři čtvrtiny z dvoumiliardové pokuty, které mu udělilo za porušení rozpočtové kázně při výstavbě Justičního areálu v Brně. Krajský soud ani tak na zaplacení penále nemá peníze a proti verdiktu se odvolalo.

justicni_areal_brno

"Krajský soud v Brně obdržel rozhodnutí Generálního finančního ředitelství, ze kterého vyplývá, že naší žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně vyhověl pouze částečně," řekla mluvčí krajského soudu Miroslava Sedláčková.

Generální finanční ředitelství, které spravuje daně a dotace, prominulo brněnskému soudu zhruba tři čtvrtiny z původně vyměřené částky 1,9 miliardy korun. "Z odůvodnění vyplývá, že zhruba čtvrtina odvodu úřad ponechal soudu k úhradě coby sankci za uzavření smlouvy na výstavbu budovy státního zastupitelství v rozporu se zadávacími podmínkami výběrového řízení a za přidělení zakázky na základě opčního práva," poznamenala Sedláčková.

Vedení brněnského krajského soudu podle mluvčí již dříve konstatovalo, "že veškeré prostředky použité na výstavbu Justičního areálu v Brně byly použity v souladu s účelem, na který byly čerpány, což jednoznačně vyplývá z vyhodnocení této investiční akce při splnění závazných ukazatelů a podmínek účasti státního rozpočtu". Výši uložené pokuty proto považuje krajský soud za protiústavní a za porušující princip proporcionality.

Krajský soud podle mluvčí překvapila i ponechaná sankce ve výši téměř půl miliardy korun za situace, kdy Krajský soud v Brně "postupoval vždy se souhlasem správce programu", který výstavbu Justičního paláce administroval i se souhlasem ministerstva financí.

Celkové náklady na výstavbu sporného objektu pro státní zastupitelství činily podle Sedláčkové 226 865 000 korun, což je přibližně 11 procent z celkové částky. Ponechaná sankce ve výši 483 921 386 korun je oproti tomu celých 25 procent z celkové částky. "Krajský soud v Brně je touto disproporcí překvapen a považuje ji za neadekvátní," prohlásila Sedláčková. Zdůraznila, že na případné uhrazení sankce nemá soud peníze - rozpočet Krajského soudu v Brně je zhruba 487 milionů korun.

Proti původnímu rozhodnutí o uložení odvodu do státního rozpočtu za porušení rozpočtové kázně podal Krajský soud v Brně správní žalobu. Předmětný spor řeší Krajský soud v Hradci Králové, který přiznal žalobě odkladný účinek, což znamená, že vykonatelnost rozhodnutí finančního ředitelství je odložena.

Jiří Nováček, foto: Kryštof Turek

Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...