Student Masarykovy univerzity získal cenu ministra školství za výzkum leukémie

Brno/Praha, 24. listopadu 2011 - Student doktorského studijního programu onkologie Marek Mráz z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (LF MU) získal za své vynikající výsledky v oblasti výzkumu leukémií cenu ministra školství. Slavnostní předání se konalo 24. listopadu ve Velkém zrcadlovém sále na ministerstvu školství. MUDr. Mgr. Marek Mráz vystudoval Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě MU a také Molekulární biologii a genetiku na Přírodovědecké fakultě MU. Ve své vědecké práci se již několik let zabývá problematikou leukémií, specializuje se především na tzv. chronickou lymfatickou leukémii, která je v současné době nejčastějším typem leukémie u dospělých.

 

operacni_nastroje250

„Toto onemocnění se vyznačuje extrémně variabilním klinickým průběhem s mediánem přežití dle subtypu onemocnění od desítek měsíců po desítky let. V laboratoři se zabýváme studiem molekulárně biologických drah zodpovědných za rozdílné chování choroby,“ uvedl Mráz. Specificky se věnuje zejména zkoumání úlohy microRNA v patogenezi tohoto onemocnění a možnostem jejich využití jako prognostických markerů v klinické medicíně.

Mráz pracuje na Interní hematoonkologické klinice Fakultní nemocnice Brno a ve výzkumné skupině Lékařská genomika, která působí v rámci Středoevropského technologického institutu CEITEC. V roce 2010 absolvoval půlroční stáž na americké Mayo Clinic, kde se především věnoval mechanismům rezistence nádorových buněk k terapii. Během jeho studijního pobytu vznikla zásadní publikace zabývající se rezistencí na monoklonální protilátku rituximab používanou v terapii B-buněčných malignit. V následujících dnech odjíždí oceněný student na další dlouhodobou stáž na univerzitě v San Diegu, kde bude pokračovat ve studiu rezistence nádorových onemocnění k terapii a využití microRNA v klinické praxi.

Marek Mráz je držitelem několika ocenění, už v roce 2008 převzal z rukou nositele Nobelovy ceny J.-M. Lehna cenu za lékařství. Jeho publikace popisující úkol microRNA u agresivních subtypů leukémií letos získala Cenu děkana LF MU za práci s velkým vědeckým přínosem. Mladý vědec působí také jako člen hodnotící komise pro konferenci Americké hematologické asociace a jako oponent v několika prestižních vědeckých časopisech.

Cenu pro studenty v bakalářském, magisterském či doktorském studijním programu uděluje ministr za mimořádné výsledky ve studiu a ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti. Historie ceny sahá do roku 1999. Návrhy na ocenění podávají ministrovi rektoři vysokých škol. Kromě diplomu získají ocenění také dar v hodnotě 15 tisíc korun.

 

(red)


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...