V Brně vyroste vědecké centrum CEITEC

Brno, 3. října 2011 - Středoevropský technologický institut CEITEC za 5,2 miliardy korun vyroste do tří let v Brně. Peníze na vybudování evropského centra vědecké excelence v červnu získaly společně brněnské vysoké školy a výzkumné instituce z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Institut, který propojí výzkum v přírodních vědách a technických oborech, bude využívat na 600 vědců a více než 1 200 studentů, ale i české a zahraniční firmy. Pomůže také dosáhnout špičkové úrovně současnému základnímu i aplikovanému výzkumu v celé ČR.

10-ceitec-01

Do tří let v jihomoravské metropoli vyroste výzkumné centrum se špičkově vybavenými laboratořemi a unikátními technologiemi, které vytvoří zázemí srovnatelné se světovými výzkumnými instituty. Nové komplexy budov vyrostou ve dvou brněnských lokalitách – v bohunickém kampusu Masarykovy univerzity a v areálu Vysokého učení technického Pod Palackého vrchem.

10-ceitec-02V CEITECu se budou studovat objekty živé i neživé přírody, od jednotlivých atomů, přes molekuly a buňky až po zvířata i člověka. Vědci v CEITECu mají velmi široký záběr, časem tak v Brně vzniknou unikátní výzkumy, jako například nanoroboti, nanočipy, vojenští a průzkumní roboti, rychlejší vysokokapacitní paměťová zařízení, samočisticí nátěry budov či speciální hydrogely, které dokážou spojit nalomené kosti pomocí injekční stříkačky. Vědci se budou také věnovat studiu mozku a lidské mysli, závažných onemocnění u lidí i zvířat nebo dokonce i vyhledávání nejrychlejších a nejkvalitnějších spermií.

Multioborový CEITEC je vůbec prvním typem vědeckého centra v ČR, které integruje výzkum a vývoj v oblasti věd o živé přírodě, pokročilých materiálů a technologií v takovém rozsahu. Již nyní se vědci na 4 brněnských univerzitách a 2 výzkumných institutech věnují výzkumu, který se v rámci centra rozděluje do sedmi základních programů: nanotechnologie a mikrotechnologie, pokročilé materiály, strukturní biologie, genomika a proteomika rostlinných systémů, molekulární medicína, výzkum mozku a lidské mysli a molekulární veterinární medicína.

Významnou ambicí institutu je také funkčně propojit základní a aplikovaný výzkum se soukromou sférou a dodat tak výsledky vědeckých výzkumů firmám ke komerčnímu využití. „Dodnes nám přislíbilo spolupráci již přes 200 soukromých firem. Jihomoravskému kraji se díky vznikajícím vědeckým centrům začalo přezdívat ,jihomoravské Silicon Valley‘, po vzoru americké kolébky převratných výzkumů. Očekáváme, že CEITEC pomůže celý Jihomoravský kraj a město Brno vynést na mapu proslulých světových vědeckých center,“ představil své vize ředitel institutu Tomáš Hruda.

10-ceitec-03Unikátnost centra excelence je kromě integrace do mezinárodní výzkumné sítě založena na systému řízení vycházejícího ze zkušeností nejvýznamnějších světových výzkumných institucí. Řízení a nastavení projektu hodnotí významní zahraniční experti dle přísných mezinárodních standardů, interním jazykem je angličtina. „Výzkumné týmy a klíčové manažerské pozice již nyní obsazujeme uznávanými zahraničními odborníky. Spolupráci s nejvýznamnějšími světovými instituty jsme již navázali, zájem pracovat v CEITECu již projevily světové vědecké kapacity i úspěšní čeští vědci, kteří se konečně budou mít kam vrátit ze zahraničí,“ představila vize centra mluvčí Petra Střítecká.


CEITEC v číslech

Partneři projektu CEITEC:

 • Masarykova univerzita
 • Vysoké učení technické v Brně
 • Mendelova univerzita v Brně
 • Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
 • Ústav fyziky materiálů Akademie věd České republiky
 • Výzkumný ústav veterinárního lékařství

Harmonogram projektu CEITEC:

 • 2007 - 2009 příprava projektové dokumentace
 • 2009 – 2010 proces schvalování v České republice a v Evropské komisi
 • 2010 – 2013 výstavba budov
 • 2010 – 2014 nákup zařízení
 • 2009 – 2015 nábor a rozvoj zaměstnanců
 • 2015 – 2021 doba využívání výsledků projektu

Přínos projektu CEITEC:

 • vznikne 31 000 m2 nové infrastruktury
 • na projektu bude pracovat na 800 vědců, mnozí ze zahraničí
 • bude se pracovat na 7 výzkumných programech v 51 výzkumných skupinách
 • vznikne 10 sdílených laboratoří s více než  1 000 moderních přístrojů
 • bude moci využívat na 1 500 studentů a projekt bude úzce propojen s průmyslovým sektorem

Co nového v medicíně?

Informace o nemocech a léčení, přehledně a srozumitelně, příznaky, nemoci, práva pacientů a poradnu najdete na Hledám-zdraví.cz.
Vyšlo v Brno Business & Style

Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...