Mendelova univerzita v Brně bude pomáhat sociálně slabým skupinám

Brno, 21. července 2011 - Mendelova univerzita v Brně se slavnostním podpisem 26. července 2011 (v 10 hodin) připojí k velkému evropskému projektu CENTRAL EUROPE, jehož hlavním cílem je zlepšení životní úrovně ohrožených skupin obyvatel střední Evropy. Posláním projektu bude vytipování oblastí se sociálně slabými skupinami obyvatel a zaškolení těchto lidí na šetrné pěstování, zpracování a sběr původních druhů rostlin.

 

Mendlovka

Projekt, jehož partnery jsou Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovinsko, bude realizován v letech 2011 až 2013. Jeho hlavním výsledkem v rámci ČR, kde řešitelem je Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, by mělo být zlepšení životní úrovně ohrožených skupin obyvatelstva, zejména Romů, starších lidí a žen, ve vybraných regionech.

 


Související články: