Mendelova univerzita pomůže firmám ověřit přínos potravin pro lidské zdraví

Brno, 25. ledna 2013 – Mendelova univerzita nově nabízí firmám pomocnou ruku při ověřování příznivého vlivu výrobku na lidský organismus. Takovouto vědeckou zkoušku totiž musí mít od poloviny prosince, kdy začalo platit nařízení Evropské komise, všechny nápoje, potraviny, a doplňky stravy o nichž výrobci tvrdí, že jsou prospěšné lidskému zdraví. O podrobnostech informovala Denisa Ranochová z Centra transferu technologií Mendelovy univerzity.

mendelu vyzkum potravin1

„Mendelova univerzita v Brně má špičkové vědecké i přístrojové vybavení pro výzkum potravin a doplňků stravy i zjištění jejich vlivu na lidský organismus především v oblasti mikrobiologie a botaniky. Nejen v těchto oborech nabízíme firmám špičkový výzkum. Naši vědci mají také přístup k širokému spektru vědeckých materiálů, můžeme tak výrobcům zajistit více argumentů, které přispějí k větší pravděpodobnosti úspěchu při schvalování zdravotního tvrzení u EFSA," říká Robert Plaga, ředitel Centra transferu technologií Mendelovy univerzity v Brně.

Nařízení Evropské komise se dotklo řady výrobců potravin, nápojů a doplňků stravy. Jde stěžejně o specializované výrobce tzv. funkčních potravin vyrábějících například energetické nápoje i o větší výrobce potravin a nápojů, kteří do svého produktového portfolia řadí výrobky s přidanou hodnotou, jejichž součástí jsou například probiotika, vláknina, vitamíny či antioxidanty. Tržní objem doplňků stravy se jenom v EU odhadoval za rok 2010 na 8,2 mld. eur.

Univerzita již v minulosti prováděla například výzkum vlivu probiotik obsažených v jogurtu na zdraví spotřebitele pro předního českého výrobce potravin. Studie, kterou zaštiťoval Ústavu technologie potravin a které se účastnily desítky lidských dobrovolníků, prokázala, že při několikatýdenní konzumaci jogurtu obohaceného probiotickými kulturami se průkazně ve střevě snížily počty potenciálně patogenních (nemoci vyvolávajících) mikroorganismů.

mendelu vyzkum potravin2Na výzkum potravin obsahujících složky rostlinného původu se specializuje Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Dle slov profesorky Jaroslavy Ehrenbergerové zde mohou firmám pomoci kromě odhalení nežádoucích složek také s identifikací míry výskytu hlavních účinných látek obsažených v rostlinné surovině či potravině, a to pomocí vyspělé laboratorní techniky a nových molekulárních metod. Ústav může rovněž zabezpečit projektové naplánování a vedení případného zakázkového výzkumu včetně možnosti ověřování rostlinných materiálů v řízených polních pokusech na pokusných pozemcích Mendelu.

MENDELU jako záštita výzkumu

Díky znalostem problematiky výzkumu, přístupu k vědeckým databázím a publikacím i kontaktům na výzkumné partnery může univerzita výzkum zaštítit a v průběhu trvání koordinovat. Vědecká pracoviště mohou kromě vlastního výzkumu provádět i sekundární průzkum s cílem najít informace o již provedených klinických studiích na prokázání zdravotních vlivů konkrétních složek potravin, jež mohou doplnit, a tím urychlit i zlevnit, zadanou studii. Rozsáhlejší studie mohou vyžadovat spolupráci dalších vědeckých partnerů. Mendelova univerzita v Brně je schopna identifikovat vhodné výzkumné partnery, např. kliniky pro případné klinické studie (výzkum na lidech atd.) a dohodnout jejich zapojení do projektu.

(red), foto: CTT MENDELU


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...