Mendelova univerzita vypisuje mimořádné druhé kolo přijímaček

Brno, 19. července 2011 - Děkan Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje mimořádný druhý termín přijímacího řízení na bakalářské studijní obory Zahradnictví, Jakost rostlinných potravinových zdrojů a Vinohradnictví a vinařství.

 

orchidej

Uzávěrka podání přihlášek ke studiu: 1. 9. 2011

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Kritéria pro zařazení do přijímacího řízení:
·    vyplněná přihláška (adresa elektronické přihlášky: http://prihlaska.mendelu.cz)
·         úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a výsledky studia na střední škole (potvrzené střední školou nebo čestným prohlášením)
·    zaplacení správního poplatku

Kritéria pro stanovení pořadí přijímaných uchazečů:
· průměrný prospěch za 3 a půl roku studia na střední škole – maximálně 100 bodů
· průměrný prospěch za maturitní zkoušku - maximálně 100 bodů
O přijetí rozhodne pořadí, na kterém se uchazeč umístí.

Termín konání přijímacího řízení: 5. 9. 2011

Nejvyšší počet přijímaných uchazečů:
· pro obor Zahradnictví - prezenční forma – 40
· pro obor Vinohradnictví a vinařství - prezenční forma – 20
· pro obor Jakost rostlinných potravinových zdrojů - prezenční forma – 20


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...