Neziskové organizace ČR žádaly o grant, známe výsledky

Brno, 27. června 2011 - Nadační fond GSK oznámil ve druhé polovině června výsledky grantového řízení. O grant mohly již potřetí požádat neziskové organizace z celé ČR, které se zaměřují na podporu nemocných lidí a seniorů. Právě ti jsou velice často odkázáni na materiální pomoc a psychickou podporu svého okolí. Zároveň se musí v životě vypořádat s řadou překážek a společenských bariér. Letos v grantovém řízení uspělo 9 projektů, mezi které NF GSK rozdělil celkem 1,5 milionu korun.

 

seniori

Dvě oceněné organizace navíc získaly bonus ve výši 100 tisíc korun na rozvojový program, o jehož udělení hlasovali zaměstnanci GSK. Nejvíce je zaujal nápad vybudovat zahrádku pro volnočasové aktivity seniorů a projekt na poskytování psychologické podpory onkologickým pacientům a jejich rodinám.

V letošním roce se do grantového řízení přihlásilo více než sto neziskových organizací, což je doposud největší zájem, jaký NF GSK ze strany neziskových organizací zaznamenal. Granty byly vypsány ve dvou kategoriích – „Senioři“ a „Nemocní“, maximální výše finanční podpory projektu byla 170 tisíc Kč. Grantové řízení probíhalo opět dvoukolovým systémem. Do druhého kola postoupilo 14 vybraných neziskovek (7 v každé kategorii), které osobně prezentovaly své projekty grantové komisi. Ta rozhodla o tom, že celkovou částku 1,5 milionu Kč rozdělí mezi 9 organizací – 4 v kategorii „Nemocní“ a 5 v kategorii „Senioři“. Od roku 2009 věnoval NF GSK na veřejně prospěšné projekty již celkem 5,5 milionu korun.

„Těší nás, že jsme v grantovém řízení letos zaznamenali o čtvrtinu více přihlášených projektů. Rostoucí zájem odráží důvěru, se kterou se na nás neziskové organizace obracejí. V oblasti neziskového sektoru se snažíme vytvářet nová partnerství a hledat cesty pro jeho rozvoj. Tento cíl nám pomáhají naplňovat i naši zaměstnanci, kteří mají možnost sdílet s organizacemi své know-how a pomáhají jim také v rámci dobrovolnického dne Orange Day,“ uvádí PharmDr. Monika Horníková, předsedkyně správní rady NF GSK a generální ředitelka GSK.

Posoudit, jaké projekty jsou společensky nejvíce potřebné a zároveň nejlépe splňují stanovená kritéria, to je úkolem grantové komise. Do té letos poprvé zasedli i zaměstnanci společnosti GSK. Spolu s nimi o výsledcích grantového řízení rozhodli členové správní rady NF GSK, zástupci Fóra dárců a odborníci z oblastí, pro které byly granty vypsány.

Přehled oceněných neziskových organizací:
1)    Asociace pomáhající lidem s autismem APLA - JM o. s.    Jihomoravský kraj
-    Projekt: Nácvik funkční komunikace v rodině u dětí s autismem
o    Cílem projektu je pomoci rodinám s autistickými dětmi v zavádění a nácviku funkční komunikace. Formou individuálních konzultací so odborníkem se rodiče seznámí možnostmi rozvoje komunikace jejich dítěte.

2)    ADRA o. s. – Dobrovolnické centrum ADRA České Budějovice    Jihočeský kraj
-    Projekt: Dobrovolnictví spojuje nejen seniory

3)    „IMY“ Společnost pro podporu lidí s postižením, o. s.        Jihočeský kraj
-    Projekt: Jezdíme za tebou!

4)    Fokus Tábor                            Jihočeský kraj
-    Projekt: Komunitní tým – základní prvek komunitní péče o lidi s duševním onemocněním   

5)    ELPIDA plus, o. p. s.                        Praha
-    Projekt: Stáří v pohybu

6)    Amelie, o.s.                            Praha
-    Projekt: Centra Amelie: pravidelné podpůrné programy pro onkologicky nemocné a jejich blízké

7)    Pomoc v nouzi, o. p. s.                        Karlovarský kraj
-    Projekt: Kozí zahrádka – dar seniorů městu Sokolov a sobě

8)    CHARITA Olomouc                        Olomoucký kraj
-    Projekt: Charitní pečovatelská služba

9)    CHARITA Zábřeh                        Olomoucký kraj
-    Projekt: Pohybem k lepšímu životu

 


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...