Ulice i školní zahrady rozkvetou díky grantům Nadace Partnerství

Brno, 8. července 2014 - V obcích se zvýší počet kvetoucích záhonů a zahrad, které by měly přilákat veřejnost, ale také motýly, čmeláky a včely. Nadace Partnerství totiž nově nabízí možnost získat finanční příspěvek na vytvoření přírodní zahrady nebo osázení veřejného prostranství. O grant ve výši až 30 tisíc korun mohou obce, školy, spolky a další organizace žádat až do 20. srpna.

Důležité je, aby se do výsadby trvalek, kvetoucích keřů a stromů zapojili obyvatelé a vysadili rostliny, které jsou vhodné pro dané místo i hmyz.

„Zeleň neznamená jen pravidelně sečený trávník a několik stromů. Našim záměrem je obohatit školní zahrady a plochy v zastavěných územích o kvetoucí dřeviny a trvalkové záhony, které budou vypadat hezky a zároveň poskytnou potravu pro užitečný hmyz. Výsadby by měly čerpat z principů přírodních zahrad a zároveň sloužit jako ukázka dobré praxe,“ říká koordinátorka grantů Ivana Adámková z Nadace Partnerství.

Granty zaměřené na přírodní zahrady vyhlásila nadace letos poprvé a má v plánu mezi výsadby rozdělit až 300 tisíc korun. Žádat je možné minimálně o 5 tisíc korun a maximálně o 30 tisíc korun. Peníze lze využít na koupi sazenic, cibulí, hlíz, organických hnojiv, zapůjčení nářadí i zajištění odborného poradenství při výsadbě.

Cílem grantů je mimo jiné také zvýšit zájem obyvatel o prostředí, ve kterém žijí, a tak by se měli do výsadbových prací aktivně zapojit. Školy zase mohou nově vzniklé zahrady využít k environmentálnímu vzdělávání žáků.Více na nadacepartnerstvi.cz.

(red)


Související články: