Masarykův onkologický ústav bude mít pokrytí WiFi signálem

Masarykův onkologický ústav v Brně získal prostředky z Integrovaného operačního programu Evropské unie. Díky dotacím ve výši 16,8 milionu korun na realizaci projektu s názvem „Řízení kvality a nákladovosti zdravotní péče v MOÚ použitím technologie WiFi a navazujících systémů“ výrazně zefektivní práci zdravotnického personálu a zvýší komfort hospitalizovaných pacientů.
Instalace bezdrátového připojení ve dvou vybraných pavilonech Masarykova onkologického ústavu v Brně umožní zdravotníkům nepřetržitý přístup do dokumentace pacienta. Využívány přitom budou speciální přenosné tablet PC, které jsou optimalizované pro práci s pacientem v nemocničním informačním systému a jsou určeny do lékařského prostředí. Databáze všech klíčových údajů o pacientovi včetně obrazové dokumentace z radiologických modalit bude dostupná kdekoli v areálu ústavu. Kombinace WiFi připojení a tablet PC umožní lékařům i sestrám operativně rozhodovat tam, kde je to nezbytně nutné – přímo u pacientova lůžka.
Součástí projektu je také tzv. lokalizační nástroj, jenž umožňuje přesnou evidenci pohybu hospitalizovaných pacientů, vybraných mobilních zdravotnických přístrojů a výpočetní techniky v rámci ústavu. Všichni hospitalizovaní pacienti budou vybaveni speciálními čipy, jejichž součástí bude tlačítko, kterým si pacienti budou moci kdekoliv v areálu zavolat okamžitou pomoc.
Označení mobilních přístrojů a zdravotnického mobiliáře čipy bude sloužit jednak jako ochrana před zcizením (opuštění areálu) a jednak pro vyhledání nejbližšího požadovaného přístroje pro možnost využití na daném oddělení. Masarykův onkologický ústav v Brně je prvním nemocničním zařízením v ČR, které bude lokalizaci s využitím technologie WiFi využívat.
Bezdrátová síť bude nyní využívána v Masarykově a Švejdově pavilonu. Po dostavbě nového pavilonu a po rekonstrukci dalších pavilonů se bude WiFi postupně rozšiřovat tak, aby došlo k optimalizaci využití celého projektu. Zaváděním WiFi technologie nevzniknou žádné požadavky na nový zdravotnický personál.

tablet_1.JPG

 

Související články:
honor 50

Tipy pro péči o váš smartphone

Mnoho lidí považuje mobilní telefon za jeden ze svých nejcennějších věcí. Obsahuje stovky vzpomínek, včetně fotografií, kontaktů, zpráv a dokonce i videí. Je proto důležité vědět, jak se o naše telefony starat, aby vydržely co nejdéle. Smartphony vydrží v průměru dva až tři roky, ale pokud se o ně správně staráte, mohou žít déle. Svůj smartphone můžete chránit před poškozením a smrtí dříve, ne...